Proběhl metodický seminář ve Šternberku

27.11.2017 Jan Picek

Proběhl metodický seminář ve Šternberku

V termínu 24. - 26. listopadu proběhl ve Šternberku tradiční seminář trenérů a rozhodčích.

Oproti minulým letům však došlo ke změně centra semináře. Kvůli rekonstrukci internátu, tradiční základně metodického semináře, bylo centrum situováno v Hotelu M. Přednášky pak byly  v místě ubytování, v přednáškovém sále Expozice času a v tělocvičnách základních škol. Celý program absolvovalo zhruba 60 účastníků.

Celý program byl zahájen v pátek večer  povídáním Luďka Krtičky, člena Mapové rady ČSOS i IOF, který představil nový mapový klíč ISOM 2017. Ten bude povinný použít na mapách celostátních závodů od roku 2018, a proto je nezbytná osvěta nejen mezi mapaři, ale také mezi rozhodčími a trenéry. Po této přednášce dostal prostor Jiří Hlaváč, který představil svoji vizi a pohled na motivaci k tréninku mládeže v návaznosti na konferenci k trénování mládeže v TSM, která proběhla 5. - 6. listopadu v Hradci Králové. Na konci této části byla dlouhá a zajímavá diskuze, o názory se podělili členové juniorské reprezentace, trenéři, členové Výkonného výboru ČSOS nebo zkušení pořadatelé.

V sobotu byl program rozhodčích a trenérů oddělen. V trenérské části nejdříve trenér juniorské reprezentace Pavel Košárek poreferoval přítomným účastníkům své poznatky ze závodních vystoupení JRD v roce 2017. Srovnal rozdílnost přípravy na skandinávské JMS a kontinentální JEC. Zároveň představil zaměření tréninků v následujícím období. Na tento blok následovala prezentace dvou členek české dospělé reprezentace Venduly Horčičkové a Adély Indrákové nazvaný "Cesta do reprezentace", které shrnuly svoji desetiletou sportovní přípravu od žákovských kategorií až do reprezentace. Dopolední program rozhodčích měl také dvě části: nejdříve člen soutěžní komise sekce OB Jan Fiala představil specifika a záludnosti bezkontaktního ražení SportIdent AIR. Zároveň přítomné upozornil, že soutěžní komise předešlý den schválila na svém jednání povinnost pořadatelů celostátních závodů zabezpečit bezkontaktní ražení  pro závody štafet a ve sprintu. Radim Hošek poté navázal prezentací nazvanou "Specifika a úskalí stavby tratí pro více než 1000 závodníků". V této přednášce navázal na své zkušenosti, které získal v posledním roce při stavbě různých závodů (vícedenní i celostátní), kde se sjelo velké množství závodníků. Zmínil i chyby, kterých se dopustil, a doporučení ostatním pořadatelům.

Po společném obědě se trenéři a rozhodčí znovu rozdělili. Trenéři měli celé odpoledne program v tělocvičně, kde se rozdělili do dvou skupin. Jednu vedl David Smékal a ukázal trenérům řadu kompenzačních cvičení. Ta druhá, vedená Josefem Andrlem, měla na programu speciální běžeckou přípravu. Rozhodčím byly Romanem Zbrankem nastíněny možné standardy celostátních závodů (některé jsou již nyní povinné), ať už se jedná o GPS tracking, online mezičasy, media a VIP zóna nebo velkoplošná obrazovka. V této přednášce se také účastníci dozvěděli o zajímavých tipech, jak prezentovat závod navenek pomocí sociálních sítí nebo webu. Jan Picek pak rozhodčí a stavitele seznámil o farstování a stavbě štafet. Zmínil možné problémy a tipy, čeho se při stavbě vyvarovat. Druhá část proběhla prakticky - byla demonstrována stavba štafet přímo v OCADu.

Po večeři byl pro trenéry společný program, a to jakýsi workshop k rozboru závodů v roce 2017, který moderovali Daniel Wolf a Radim Hošek. Vymezený časový blok bohužel nestačil k rozebrání všech závodů, dlouhá diskuze s řadou protichůdných názorů byla zejména k počtu žákovských družstev při MČR oblastních výběrů žactva.

Nedělní přednášky byly opět separátní. V trenérské sekci Marek Cahel shrnul výsledky srovnávacích testů mládeže a obecné principy přípravy.  V druhé části měla Petra Šedivá blok týkající se sportovní výživy z pohledu potřeb mladých závodníků, tzn. zajištění dostatečného množství živin pro zdravý vývoj. Problematika výživy byla velmi zajímavým tématem, přednáška se setkala s velkým zájmem. Rozhodčí vyslechli hned ráno zajímavou přednášku o MČR na klasické trati 2017 pohledem pořadatele. Trio Kateřina Kašková, Jaroslav Polák (stavitelé) a Dominika Pachnerová (hl. rozhodčí) popsali, jak vymýšleli celkovou koncepci (stavba tratí, aréna, tvorba startovek) letošního MČR. Poslední přednáškou pak byla prezentace Daniela Wolfa nazvaná "Jak nevytvořit případ pro jury". Týkala se zejména toho, co by měl pořadatel zabezpečit, ošetřit nebo dát si pozor, aby jury se na závodech nemusela scházet.

Celý seminář byl pak zakončen obědem, po kterém se účastníci zajímavého semináře odebrali domů. Na stránce semináře (ORIS, Komise rozvoje OB) budou postupně doplněny jednotlivé přednášky. 


« zpět