Plzeňské jednání sekce OB

24.11.2018 Petr Klimpl

Plzeňské jednání sekce OB

Ve Plzni jednala soutěžní komise sekce OB a následně vedení sekce OB.

Soutěžní komise sekce OB

V pátek večer proběhlo jednání soutěžní komise sekce OB. Po úvodních informacích bylo hodnocení sezóny 2018 včetně informace o výsledku hodnocení kvality závodů. Následně byly podrobně projednány došlé návrhy na úpravy sportovně technických dokumentů pro rok 2019 i roky další (nejpodstatnějšími změnami je zrušení Českého poháru veteránů, zavedení veteránského Rankingu a některá omezení práva startu na M ČR na krátké a klasické trati, došlo i ke zvýšení maximálních vkladů na závodech sekce OB). Následovala příprava soutěží sekce OB na rok 2019 (příprava prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB). Poté se vyhodnotilo 1. kolo výběrového řízení na pořádání závodů v roce 2020 a byla vypsána další kola tohoto výběrového řízení. Nechyběl bod různé, v němž bylo mj. rozhodnuto, že na všech závodech sekce OB budou krabičky SI nastaveny v systému bezkontaktního ražení. Zápis z jednání soutěžní komise najdete tady.

Vedení sekce OB

V sobotu ráno se sešlo vedení sekce OB. Po úvodních aktuálních informacích byla projednána příprava prosincového shromáždění sekce OB, pak byl blok soutěžní komise - informace SK o průběhu sezóny 2018, příprava soutěžní sezóny 2019 a výběrové řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2020. Dalším bodem byla práce s talentovanou mládeží, byl zhodnocen rok 2018 a diskutován rok 2019 (počty závodníků v TSM, projednání zařazení závodníků do jednotlivých TSM, finance na činnost TSM v roce 2019). Pak byly projednány tady. A také pár věcí v bodě různé bod různé. Zápis z jednání vedení sekce OB najdete zde.


« zpět