O víkendu řada o-závodů v oblastech

10.5.2018 Petr Klimpl

O víkendu řada o-závodů v oblastech

O víkendu pokračují oblastní soutěže řadou závodů.

Sobota

V Západočeské oblasti pořádá KOB Baník Sokolov Mistrovství oblasti na krátké trati, centrum je v táboře „Vránov“ Svatava-Podlesí. Poběží se na mapě Vránov, přihlášenom je přes 200 závodníků pro které postavil Karel Rambousek tratě v dobře průběžném lese s prudkými svahy u řeky Svatavky, v části je bývalý pískový lom.

V Ještědské oblasti připravuje Slavia Liberec orienteering dva oblastní závody na krátké trati, centrem dopoledního i odpoledního závodu je v areálu koupaliště Hoření Paseky (část obce Světlá pod Ještědem). Dopoledne (přihlášeno je necelých osm stovek závodníků) postavil tratě Ladislav Ježek na mapě Frantina (1:10000, mapovali Ivo Habán a Miroslav Horáček) ve zvlněném podhorském terén s porostovými detaily, kde je hustá síť cest a těžší běžecká podložka. Odpoledne (přihlášeno o 150 závodníků méně) se běží na mapě Červený kámen (1:10000, autoři Ivo Habán, Miroslav Horáček a Ladislav Ježek) na jihozápadním svahu Ještědu, kde je v části horský kopcovitý terén se skalami a kamennými poli, v části je podmáčený zarostlý terén, tratě postavil Petr Kruliš.

Ve východních Čechách je Mistrovství oblasti na klasické trati, které pořádá SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou v Byzhradci. Novou mapu pro tento závod připravil Jan Potštejnský, ten je společně s Tomášem Lockerem i stavitelem tratí, poběží se v převážně rychlém terénu, který je plochý, s hustou sítí cest, místy zhuštěná vegetace a síť vodotečí. Přihlášeno je přes 800 závodníků.

Na Vysočině se v Rudíkově běží Mistrovství oblasti na krátké trati, které pořádá Oddíl orientačního běhu Třebíč, připravena je mapa Kuchyňka (1:10000, autor Matěj Klusáček), 350 přihlášených čeká pestrý vysočinský terén, který je středně kopcovitý s poměrně hustou sítí cest a průseků, časté kamenité svahy, porostové detaily, tratě postavil Roman Věžník.

Mistrovství Moravskoslezského kraje na krátké trati pořádá TJ TŽ Třinec s centrem v ZŠ Kaštanova v Třinci. Přihlášeno je 250 závodníků, které čeká mapa Jahodná (1:10000, hlavní kartograf Bohumil Háj), otec a syn Martinové Kovaříkové postavili tratě v kopcovitém terénu, kde jsou místy pozůstatky po těžbě (údolíčka, srázy, kupy, prohlubně atd.), je tam středně hustá síť komunikací, les je porostově velmi pestrý, místy zarostlý, pod nohami těžší podložka (klacky po polomech a těžbě, atd.), místy snížená viditelnost, louky a prostor bývalého kaliště.

Hanácká a Valašská oblast mají společný závod na klasické trati s centrem na chatě Paprsek (místní část Starého Města pod Sněžníkem), který pořádá SK Severka Šumperk. Poběží se na mapě Palaš (1:10000, mapovali: Luděk Krtička, Zdeněk Rajnošek, Vojtěch Král, Martin Poklop, Jan Potštejnský, Jan Kaprál), tratě postavili Luděk Krtička a Marek Schuster v terénu, kde je převážně smrkový horský les, severní část prostoru tvoří les s rozdílnou průběžností, kde se střídají rychlé pasáže s pomalými částmi plnými bažin, vysokého borůvčí či hustníků; celkově se jedná o náročnou podložku, jižní část prostoru je typická řadou kamenných kup (hromadnic) vzniklých při zemědělské činnosti v minulosti. Poběží pět stovek závodníků.

Mistrovství Jihomoravské oblasti na krátké trati pořádá SK Žabovřesky Brno s centrem v Kanici na fotbalovém hřišti. Stavitelé tratí Miloš Nykodým a Jan Zháňal měli k dispozici mapu Zadní Hády (1:10000, hlavní kartograf Petr Matula) v kopcovitém terénu, kde je členitý terén s terénními i porostovými detaily, místy je snížená viditelnost, občas i podrost. Běžet by mělo přes 350 závodníků.

Neděle

Mistrovství Pražské a Středočeské oblasti na klasické trati pořádá USK Praha u Kytína. Téměř tisícovku závodníků čeká mapa Na Rovinách (mapovali Petr Uher a Radim Ondráček) v typicky brdském terénu, kde je hustá a střední síť komunikací, plošší náhorní část i prudké svahy, místy hodně kamenité, spíše dobrá a střední průchodnost porostů, tratě postavila Jarmila Němečková.

V jižních Čechách pořádá TJ OB České Budějovice ve Frymburku (hotel Leyla) klasickou trať pro necelou stovku přihlášených závodníků. Stavitelé tratí Martina Teringlová, Josef Rychtecký a Radek Teringl měli k dispozici mapu Marta.

V Západočeské oblasti připravil KOB Baník Sokolov žebříčkový závod na klasické trati, stejně jako v sobotu se běží ze stejného centra, na stejné mapě a tedy i ve stejném terénu, poběží necelé dvě stovky závodníků.

Podrobnosti o všech závodech najdete v IS ORIS.


« zpět