O orienťáku ve Valašské oblasti s Radkem Vintrem

3.3.2018 Petr Klimpl

O orienťáku ve Valašské oblasti s Radkem Vintrem

Předsedu Valašské oblasti sekce OB Radka Vintra jsme se zeptali, jak to dělají v jejich oblasti.

Jak dlouho už jsi předsedou Valašské oblasti?
Už je to skoro deset let, před tím jsem byl předseda soutěžní komise. S mým předchůdcem Liborem Slezákem ve vedení oblasti spolupracujeme už hodně dlouho a jsem rád, že na většinu věcí máme podobný názor.

Představ nám svou oblast – počty závodníků, klubů, závodů, atd.
Klubů máme v oblasti 14, ale aktivních (schopných pořádat závody a pracovat s žáky) je jich jen 5. Už letos se snad k této pětici přidá i šestý klub. Registrovaných členů je téměř 600, ale na oblastních závodech bývá přibližně polovina (včetně pořadatelů).

Jak často schůzuje vedení vaší oblasti, jak často se scházejí zástupci všech klubů oblasti?
Oficiálně se scházíme jednou ročně vždy v listopadu na valné hromadě krajského svazu. Aktuální záležitosti řešíme průběžně mailem, telefonicky nebo na závodech.

Jak spolupracuje vedení oblasti s kluby? Máte v oblasti dva dominantní kluby - SKOB Zlín a Slovan Luhačovice, není mezi nimi řevnivost? Spolupracují kluby mezi sebou?
Vedení oblasti zastává převážně funkci koordinátora. Vše musí fungovat a mít nějaký řád - ať už jsou to oblastní soutěže včetně materiálního zabezpečení (např. oblastní sada Sportidentu) nebo práce s mládeží (společné treninky, soustředění, využívání mapových podkladů, nominace výběru oblasti/kraje). Důležitým úkolem vedení oblasti je také předávání informací od vedení sekce OB a ČSOS nebo spolupráce s ostatními oblastmi při plánování společných závodů. Jsme malá oblast a funguje spolupráce všech navzájem. Řevnivost tedy není ani mezi dvěma největšími kluby v oblasti, je to spíše zdravá rivalita. Spolupracujeme zejména v oblasti tréninků a soustředění, ale také při pořádání velkých závodů a získávání dotací. Luhačovice byly v poslední době lepší v dorostu a dospělých, Zlín je na tom aktuálně lépe v žactvu, ale dohromady tyto dva oddíly tvoří v oblasti více než 80 % žáků a dorostenců, takže bez spolupráce by to ani nešlo.

Vznikají ve vaší oblasti nové kluby?
Počet klubů zůstává již několik let stejný, současná situace nepřeje malým klubům. Cestu vidím spíš v růstu středních a velkých klubů.

Je problémem sestavit kalendář oblastních závodů?
V tom problém nevidím, někdy se sejdou lepší terény, někdy je o něco slabší rok, ale dostatečný počet závodů se podaří najít vždy.

Ve vaší oblasti pořádáte poměrně málo oblastních závodů, hodně závodů zařazených do oblastních osutěží máte v jiných oblastech. Co Vás k tomu vede?
Nemyslím si, že máme málo závodů. Nespojujeme např. oblastní závody s béčkovými závody, ale kdo bude chtít, může si víkend s OB udělat. Naopak jsem třeba zastáncem pořádání víceoblastních závodů proti áčkovým (příp. štafetovým) závodům v Čechách (ideálně ve vzdálenější části Čech), kam stejně jezdí jen ti nejlepší a pro ty oblastní závody primárně nejsou. I letos máme dva takové závody a třetí není proto, že pořadatelský klub má příliš dobrých závodníků mezi pořadateli a už nebyl schopný závod v termínu áčkových závodů kapacitně zvládnout. Závody mimo oblast jsou velkým přínosem zejména pro žáky, kteří se dostanou do jiného terénu a mají možnost se výkonnostně poměřit se závodníky z jiných oblastí. Často je to také důvod ekonomický. Aby mohla vzniknout dobrá mapa v pěkném terénu, musí se závodu zúčastnit více závodníků. Valašská, Hanácká a Moravskoslezská oblast mají dohromady jen o 70 registrovaných členů víc než Východočeská oblast. Negativní stránkou víceoblastních závodů jsou samozřejmě větší vzdálenosti místa závodu, ale výhody převažují.

Představ nám vaše oblastní soutěže?
Máme jarní a podzimní žebříček pro žáky, dorost i veterány a k tomu ještě celoroční žebříček, kde se v žákovských kategoriích soutěží o ceny.

Daří se pořadatelům oblastních závodů nacházet nějaké neoběhané terény?
V některých terénech jsme častěji, někde méně, ale pokud se v prostoru závodu neběželo 15-20 let, tak ho považuju za neoběhaný a takových máme pořád relativně dost. Jeden takový (mapa Tresný), velmi zajímavý, kde už sice loni byl závod Českého poháru štafet, ale jinak tam mapa nebyla přes 30 let, je na okraji Otrokovic a 14. dubna tam pořádáme dva oblastní závody.

Počty závodníků na vašich oblastních závodech nejsou velké. Přesto, nemáte problémy s pořádáním tak velkých závodů ze strany majitelů lesů či orgánů státní správy?
Problémy s povolením vstupu na oblastní závody určitě nejsou v počtu startujících. Na tuto otázku by asi lépe odpověděli jiní, ale komplikace jsou spíš s myslivci, ochranáři a aktuálně kvůli moru prasat a polomům po podzimní vichřici. Ale počet závodníků nás momentálně trápí spíš obráceně.

Malý počet závodníků znamená při pořádání závodů i malý ekonomický přínos. Jak to zvládají pořadatelé ekonomicky, hlavně tvorbu map?
Využíváme hodně mapy z větších (celostátních či moravských) závodů, případně se snažíme o pořádání víceoblastních závodů. Další možnost je využít mapu několikrát. Bohužel ale ceny za mapové práce jsou takové, že bez dotací nebo mapování dobrovolníků ve volném čase se při 200 závodnících nezaplatí ani mapa několikrát využitá. A pořádat čtyři závody na stejné mapě během dvou let opravdu nejde.

Jak Vaše oblast pracuje s talenty?
V oblasti funguje sportovní centrum dětí, mládeže a také treninkové středisko mládeže. Výhodou je, že jak SCM, tak SCD odpovídají svou působností právě naší oblasti. U TSM to bylo také tak, ale od letošního roku přibylo několik závodníků z Jihomoravské oblasti. SCM a TSM má na starosti Marek Cahel, SCD pak Dáša Hubáčková, kde jí pomáhají zejména Evžen a Eva Pekárkovi. Během roku probíhají společné tréninky a soustředění. Největší problém vidím zejména u dorostenců ve skloubení treninků, školy a jiných zájmů.

A poslední otázka – školení. Jak často pořádáte školení 3. třídy, buď trenérů nebo rozhodčích. Je o tato školení zájem? Daří se vám najít lektory?
Před několika lety jsme přešli na systém školení vždy po 4 letech s tím, že vždy 1x za 2 roky se koná buď školení T3 nebo R3. Letos na podzim nás tedy čeká školení R3. S personálním zabezpečením (lektoři) problém nemáme. O trenérské školení je menší zájem, ale to souvisí s celkově nižším počtem trenérů. Naopak zájem o nové rozhodčí je. Souvisí to zřejmě i s tím, že toto školení je přínosné i pro závodníky a stavitele tratí.

Děkujeme za odpovědi.


« zpět