Milan Binčík představuje Moravskoslezský kraj

23.2.2018 Petr Klimpl

Milan Binčík představuje Moravskoslezský kraj

Jak se daří orientačnímu běhu v Moravskoslezském kraji jsme se zeptali předsedy oblasti Milana Binčíka.

Jak dlouho už jsi předsedou orienťáků v Moravskoslezském kraji?
Předsedou Moravskoslezského krajského svazu ČSOS jsem třetím rokem. Několik let (2010 – 2015) jsem se věnoval jinému sportu (vodní slalom), před touto dobou jsem v předsednictvu Slezské oblasti byl 6 let.

Představ nám Vaši oblast – počty závodníků, klubů, závodů, atd.
V naší oblasti máme 16 oddílů rozdílných velikostí. Oddíly mají 10 členů až po 100 členů (TŽ Třinec). V roce 2016 měla naše oblast 572 registrovaných členů, v roce 2017 to bylo 578 registrovaných členů. V oblasti pořádáme jarní a podzimní žebříček mládeže a dorostu, dále celoroční žebříček dospělých a veteránů. Celkem je do žebříčku zařazeno 17 závodů. Dále v naší oblasti pořádáme závody Zimní ligy a náborové závody, jako jsou Dny orientace, WOD, okresní a krajské kola přeboru škol, okresní ligy mládeže a spoustu veřejných tréninků pro více oddílů. V konečném čísle se jedná zhruba o necelých 50 závodů (veřejných tréninků)

Loni odešel z Vaší oblasti jeden z největších klubů Orientační běh Opava (přešel do Hanácké oblasti). Jak se to projevilo ve Vaší oblasti?
Ano, od roku 2016 oddíl AOP patří do Hanácké oblasti. Z počátku jsem měl dost velké obavy, jak tento odchod poznamená účast závodníků na oblastních závodech. Kupodivu tato účast se nijak moc nezmenšila a to díky iniciativě Zdeňka Jakobiho a jeho kamarádů z oddílu SK OB Havířov, kteří již delší dobu spolupracují s polskými oddíly a hlavně s Rafalem Mastelou. Spolu založili EUROLIGu (závody v orientačním běhu napříč hranicím s Polskem). Závodníci s Polska dost značnou mírou posílili účast na závodech naší oblasti. Dále se nám tímto krokem otevřely terény v Polsku a závody, kterých se mohou naši závodníci zúčastnit. V pořádání oddíl AOP i nadále poskytuje pro naší oblast kvalitní závody. Dalo by se tím říct, že odchod oddílu AOP nijak nepostihl naší oblast, ale přece jen odchod takového oddílu jde znát a to zvlášť u mládeže.

Jak spolupracuje vedení oblasti s kluby, jak kluby navzájem, není mezi nimi řevnivost?
Vedení kraje spolupracuje s oddíly při tvorbě oblastních žebříčků, při pořádání mistrovských závodů a organizování jednotlivých závodů dle možností a zájmu spolupráce. Mezi oddíly (i díky zimním ligám, kde se nehledí na pravidla, ale spíše na příjemnou a společenskou atmosféru) je spolupráce na velmi slušné úrovni. Ve větších městech se rozjíždějí společné tréninky více oddílů.

Vznikají ve Vaší oblasti nové kluby?
Vzhledem k legislativním změnám došlo spíše k snížení počtu oddílů v naší oblasti.

Je problémem sestavit kalendář oblastních závodů? Debaty kolem přidělení termínů či nedostatek pořadatelů u Vás v oblasti nehrozí?
Ano, je problém sestavit kalendář závodů. Díky Pavlovi Rychlému, který má na starosti tento kalendář, a jeho povahy (je to člověk, který dovede velmi dobře komunikovat a být tzv. nad věcí) se nám podaří žebříček sestavit tak, aby pokryl širokou škálu závodů a požadované termíny. Komunikujeme s ostatními oblastmi o společných závodech, což se nám v posledních letech celkem daří. Naším cílem je pořádat oblastní žebříčky na kvalitních závodech, aby naše mládež neměla problém běhat na vyšších závodech a měla i možnost porovnání s jinými oblastmi mimo závody žebříčků  A a B.
O diskusi o sestavení se bavit raději nebudu.  Jen mne mrzí, že k diskusi (spíše kritice) dochází vždy až po ukončení sestavení kalendáře, i když jsou oddíly k diskusi a námětům včas vyzvány. Osobně vždy kladu na srdce Pavlovi, aby začal s tvorbou žebříčku o něco dřív. Bohužel o co dřív začneme, o to později nám některé oddíly dodají své žádosti. S takovým přístupem je potom velký problém vyhovět všem oddílům.

Vaše oblast nepořádá závody i souběžně s celostátními závody, které jsou na jiném konci republik – proč?
Za poslední dva roky si dáváme za cíl pořádat závody na kvalitních mapách. No a kvalitní mapa, znamená finanční náročnost na tvorbu map. A výnosy ze závodu, kterého se zúčastní 150 závodníků, nepokryjí ani náklady na pořádání, natož náklady na tvorbu mapy. Protizávody si mohou dovolit silné oddíly v silných oblastech, proto se v těchto případech připojujeme k závodu Hanácké oblasti. V této situaci bychom velmi přivítali, kdyby na svazové úrovni se podařilo najít nějaký způsob podpory pro kluby, které pořádají a chtějí pořádat v menších (co do počtu členů) oblastech závody na kvalitních mapách, pro menší počet účastnících se závodníků. 

Jak často schůzuje vedení Vaší oblasti, jak často se scházejí zástupci všech klubů oblasti?
Předsednictvo MSKS ČSOS se skládá ze tří členů a to v obsazení Josef Juřeník, Milan Binčík a Pavel Rychlý. Dále pro předsednictvo pracuje na mapovém úseku Vlastimil Mutina, na úseku trenérském Marin Kovařík, na úseku metodiky Tomáš Sochor a na úseku hospodářském Josef Kroča. V předsednictvu jsme se dohodli, že ustoupíme od standardních schůzí. Při dnešní době techniky, řešíme problémy operativně a ihned pomocí mailu, telefonu, webových stránek a jiných komunikačních prostředků. Jé to daleko efektivnější a finančně méně náročné. Fyzicky se tak sejdeme třikrát za rok (pokud nepočítám závody OB). Se zástupci všech oddílů se scházíme jednou ročně na valné hromadě a na závodech OB, kde průběžně diskutujeme o problémech naší oblasti.

Představ nám Vaše oblastní soutěže?
Jak jsem již zmínil, pořádáme Jarní a Podzimní žebříček mládeže a žactva, Dále pořádáme Celoroční žebříček dospělých a veteránů. V jarním žebříčku je letos 9 závodů a v podzimním žebříčku je 7 závodů. Jedná se o závody ve sprintu, na krátké trati a na klasice. Závody jsou koncipovány tak, aby vždy předcházeli vyšším závodům a závodníci s licencí A, B tyto závody mohli pojat jako trénink na tyto vyšší závody. Pravidelně se snažíme využít nabídek jiných oblastí na společné žebříčky a těmto oblastem zase na oplátku nabízíme účast na závodech Slezské oblasti.
Dále se v naší oblasti, díky oddílům z Opavy rozjela Okresní liga OB, které obsahuje 18 závodů. Loňský první ročník této ligy měl docela velký úspěch a snažíme se, aby tento model začali provozovat i v jiných větších městech naší oblasti (Ostrava, Třinec, Havířov, Frýdek Místek).
V neposlední řadě musím pochválit oddíly za pořádání okresních kol přeboru škol, které se pravidelně konají ve čtyřech okresech a krajské kolo přeboru škol. Je to jeden ze způsobů náboru mladších žáků.
Mimo aktivní sezónu závodů jsou v naší oblasti pořádány závody Zimní ligy, které mají u nás již dlouholetou tradici. Tyto závody jsou pořádány v přátelské duchu, kde není nutno dodržovat pravidla a je možné zde popustit uzdu kreativitě. V letošním ročníku se závodů zimní ligy zúčastnilo okolo 200 závodníků. Zde patří dík oddílům, kteří pořádají tyto závody.

Daří se pořadatelům oblastních závodů nacházet nějaké neoběhané terény?
V poslední době se nám daří zpět oživovat kvalitní terény (spíše horské). Například v Beskydech jsou znovu mapovány prostory, na kterých se pořádali vrcholové závody. Taky na Jesenicku jsou mapovány prostory s velmi členitou a krásnou přírodou. Několik terénu se podařilo objevit díky Eurolize i na polském území. Jenom bych poznamenal, že není špatný terén, jenom je špatně zmapovaný.

Nemáte problémy s pořádáním závodů ze strany majitelů lesů či orgánů státní správy?
K této otázce se moc vyjadřovat nemohu, je to přece jen záležitost pořádajících oddílů. V naší oblasti za poslední roky nedošlo ke zrušení závodů z tohoto důvodů, proto si myslím, že je to jen v lidech a jejich přístupu k daným institucím.

Jak Vaše oblast pracuje s talenty?
To by měla být spíše otázka na trenéry mládeže Moravskoslezského kraje, Martina Kovaříka a Majku Kovaříkovou. Práci s talenty zastřešujeme třemi sportovními středisky. Jsou to sportovní střediska dětí, mládeže a tréninkové středisko mládeže. Ve střediscích máme devět členů s licencí A, 22 členů s licencí B a řadu členů s licencí C. O tréninková střediska se stará stálý tým  v počtu osmi trenérů, který v průběhu celého roku zajišťuje řadu soustředění a přípravných závodů. V loňském roce připravili desítku těchto soustředění. Za jejich práci jsem moc rád a patří jim velký dík, protože většinu práce dělají dobrovolně a ve svém volném čase a za své „peníze“. 
Práce v těchto střediscích je velmi náročná, jelikož se v naší oblasti v posledních letech potýkáme s úbytkem žactva a mládeže. Máme jen pár oddílu, kde aktivně pracují s žactvem a mládeži. Nedaří se nám najít motivační stimul, jak zapojit mladé žáky do orientačního běhu a udržet je u tohoto sportu.

A poslední otázka – školení. Jak často pořádáte školení 3. třídy, buď trenérů nebo rozhodčích. Je o tato školení zájem? Daří se vám najít lektory?
Co se týká školení 3 třídy byla naše oblast v letech 2013 až 2016 hodně pasivní. V loňském roce jsme za pomocí oddílu TŽ Třinec a za aktivní podpory Aničky Gavendové uspořádali velmi zajímavé a plně obsazené školení trenérů T3 v Třinci. V letošním roce pořádáme za podpory oddílu SK OB Ostrava školení rozhodčích R3 v Ostravě. Toto školení je již plně obsazeno a z řad závodníků je i nadále poptávka po dalším termínu školení. V tomto trendu chceme pokračovat i příštích letech. Naše snaha je zapojit mladé lidi do aktivní činnosti v orientačním běhu, dodat jim důvěru a podpořit je v jejich činnosti. Jejich zapojení do aktivního života v orienťáku, může být impulsem do oživení naší oblasti.

Děkujeme za rozhovor.


« zpět