Marek Cahel: Důležitá je motivace

11.1.2019 Petr Klimpl

Marek Cahel: Důležitá je motivace

Ústřední trenér mládeže Marek Cahel hodnotí činnost TSM a rozebírá plány práce s dorostem v roce 2019.

V českém OB máme tréninková střediska mládeže. Je jich devět. Jak hodnotíš jejich činnost, podařilo se zkvalitnit trénink mladých závodníků, podařilo se podchytit trenéry, aby v nich s našimi nadějemi pracovali?
Každé TSM funguje samozřejmě v rámci svých možností na základě členské základny a trenérského zázemí. Především v malých TSM vnímám čím dál vyšší úroveň celkové přípravy, všechna TSM organizují minimálně jedno soustředění v zahraničí a domnívám se, že všechna TSM mají svého trenéra, který je schopen toto metodicky zabezpečit v dostatečné kvalitě. Méně už ale funguje druhá zásadní věc, a tou je pravidelná komunikace s členskou základnou a osobními trenéry. V tomto mají co zlepšovat všechny týmy (a s kritikou musím začít u sebe).
Dále budu prosazovat cíl, aby každý z hlavních trenérů TSM měl kvalifikaci T2.
Momentálně nevidím nedostatek trenérů, působících na úrovni TSM, ale naopak velký nedostatek osobních trenérů, kteří by spolupracovali se závodníky na úrovni pravidelné každodenní přípravy.
Možnosti zlepšení či vzájemné inspirace vidím ve slučování některých akcí. Teď o víkendu jsme absolvovali společné soustředění SCM, TSM Valašska a Moravskoslezského kraje ve Vracově a myslím, že to byla pozitivní zkušenost jak pro nás trenéry, tak pro závodníky.

V práci středisek jsou určitě rozdíly. Máš nějakou metodu hodnocení krátkodobých, ale i střednědobých výsledků jednotlivých středisek?
Vzhledem k různým velikostem nelze jednotlivá TSM objektivně porovnávat mezi sebou, ale spíše odděleně srovnávat jejich historii. A z tohoto pohledu samozřejmě mám údaje, kolik závodníků za jaké TSM závodí, kolik si tuto pozici udrží či naopak. O něco zajímavější a určitě relevantnější může být historie výsledků STM u konkrétních závodníků. Tu by si měl každý jedinec či trenér sledovat, průběžně hodnotit a reagovat na to, jak se výsledky vyvíjejí.

Jak si tedy podle výsledků vedou jednotlivá TSM?
Myslím, že podstatné opravdu je, aby každé TSM dokázalo produkovat závodníky schopné běhat na reprezentační úrovni (RD/U23), což se děje. Vezmu jako příklad třeba malé TSM Valašsko, v kterém působím. To asi nikdy nebude mít srovnatelný počet závodníků jako velké týmy v Čechách. Je nás sice málo, ale pravidelně se nám daří podchytit zajímavé osobnosti, které sbírají medaile na mezinárodních závodech.

V TSM je pro letošní rok zařazeno 159 závodníků (71 v TSM A, 88 v TSM B). Myslíš, že skutečně máme tolik talentů v kategoriích 16 - 20?
V této otázce záleží na úhlu pohledu. Pokud bych měl na talenty pohlížet jako na závodníky s motivem a potenciálem závodění v dospělé reprezentaci, tak bych odpověděl, že určitě ne – takových je možná pár desítek (a většina z nich se RD asi nedotkne). Ale na druhou stranu může být dost reálné, že bych mezi těchto pár desítek závodníků nezařadil zajímavého jedince, který se na výkonnostní špičku vyšvihne o pár let později – opomenout takového závodníka by byla škoda. Loni jsme kritéria pro přijetí do TSM mírně zpřísnili, ale závodníci se dobře připravili a můžeme být jen rádi, že se tolika z nich podařilo překročit požadovanou čáru.
Pro mě není vůbec zásadním problémem, jestli se do TSM dostane 80, 120 nebo 160 nejlepších závodníků. Problém vidím v motivaci velké části z nich. Domnívám se, že u mnohých závodníků není smyslem tréninku růst výkonnosti nebo dokonce být nejlepší, ale spíš status ve společnosti, třeba aby se mohli nějak projevit na sociální síti. Na soustředění nebo třeba na prázdninové vícedenní závody se mnohem víc než kvůli tréninku jezdí za zážitkem. To samozřejmě nemusí být vnímáno negativně - naopak je skvělé, že se dá s orienťákem spojit tolik zábavy. Ale příprava s dlouhodobou vizí reprezentace musí být spojená s naplánovaným systémem, který zahrnuje i méně záživné prvky. A těm spousta závodníků není ochotna obětovat volný čas.

Do TSM jsou závodníci zařazování na základě testů. Pracujete nějak s výsledky testů dlouhodobě? Jaké případné změny v testování budou v tomto roce?
Veškeré výsledky i testy mám v evidenci. Spíše však, než s celkovým skóre Srovnávacích testů mládeže, se dá pracovat s jednotlivými výsledky - hledat vlastní přednosti či slabiny a adekvátně na ně reagovat v přípravě. Toto by měl každý motivovaný závodník společně se svým trenérem využít pro další rozvoj.
Co se týče testování, žádné zásadní změny neplánujeme. Ale téměř jistě budu navrhovat další zpřísnění hodnocení pro přijetí do TSM.

Připravuješ i akademie OB. Kde a kdy budou? Máš dost trenérů, aby byla splněna jedna z hlavních myšlenek akademií, tj. práce trenérů s účastníky v menších skupinách?
Akademie OB budou v letošním roce dvě. První proběhne začátkem 6. - 10. února v Doksech. Na zimní akademie dříve jezdívalo hodně trenérů, kteří sledovali své svěřence v akci a mohli jim bezprostředně poskytnout zpětnou vazbu. Loni tomu tak už nebylo, takže letos více využijeme GPS pro večerní rozbory. Samozřejmě tímto do Doks zvu i osobní trenéry zúčastněných závodníků. Druhá akademie proběhne 22. - 27. července a účastníci budou mimo trénink a další aktivity také částečně zapojeni do organizace EUOC s centrem v Olomouci.

Na konci loňského roku se objevila myšlenka stacionárních kempů mládeže. Letos ještě v sekci OB nebudou, po dořešení organizačních věcí by měly být od roku 2020. Jak se na tuto věc díváš?
Věc má 2 roviny - principiální a dosazenou do naší reality. V principu se mi myšlenka takových kempů v zahraničí líbí, určitě má pro naši mládež význam, aby rozvíjeli své navigační umění v nejrůznějších terénech. Na druhou stranu tady vnímám roli a činnost akademií OB, TSM, SCM, klubů a k tomu ještě nabitý závodní kalendář. Přijde mi, že už teď je toho moc. Z pohledu trenéra TSM bych však určitě ocenil někde dostupné informace o zajímavých lokalitách v zahraničí, kde lze uspořádat kvalitní zahraniční soustředění, kontakty, atd.

Podle koncepce je základem celé činnosti příprava závodníků. Ale kořením jsou výsledky. Pro někoho dosti prestižní. V letošním roce je hlavním cílem opět Mistrovství Evropy dorostu. Jaké tam čekáme terény, jak vybereme ty nejlepší, kteří nás budou na této akci reprezentovat?
Nominační kritéria se v principu nebudou nijak lišit od těch minulých, takže nominační závody se budou skládat z vybraných závodů ŽA a 3 km testu na dráze. MED letos proběhne v Běloruském Grodnu. Sprint poběžíme přímo v historickém centru Grodna. Oba lesní závody se konají v dosud nezmapovaných terénech - sice nížinných, ale s pravděpodobně dost členitým reliéfem, poznamenaným ledovcovou i lidskou činností.

S jakými cíli pojedete na MED?
Žádné speciální cíle si nedáváme. Náš dorost je samozřejmě historicky zvyklý vozit medaile, třebaže jich v posledních 2 letech nebylo tolik. Vrcholový závodník se musí naučit nejen vyhrávat, ale také přijmout porážku a do druhého dne se znovu připravit na start. Dorostenecké mistrovství Evropy je teprve začátek kariéry našich sportovců, kde pořád poznáváme spoustu nových věcí. Pokud se českým závodníkům nebude příliš dařit, ale nakopne je to do dalšího tréninku, bude mít naše mise na MEDu mnohem větší význam, než kdybychom vyhráli Pohár národů.
Do závodů nastoupíme s vůlí podat co nejlepší výkon. Pokud dokážeme zazávodit okolo vlastního optima, o medaile se nebojím.

V dubnu je na Opavsku další akce pro dorost – Středoevropský pohár. Jaký je nominační klíč pro dorost pro tuto akci?
Nominace proběhne velmi jednoduše - vybereme nejlepších 6 závodníků a závodnic mladšího a staršího dorostu z kategorie H21C či D21C nedělního závodu klasiky na Jarním poháru.

Je letos v plánu přípravy i prázdninový zájezd do mapově náročných terénů?
S Pavlem Košárkem jsme se o tom začali bavit už cestou z letošního zájezdu ve Švédsku. V plánu máme zájezd na hranici Švédska s Norskem, kde mj. navštívíme MS dospělých (v Norsku).

Jaká je Tvoje spolupráce s juniorskou reprezentací?
Spolupráce je podle mě na dobré úrovni. S Pavlem Košárkem jsme často v kontaktu a konzultujeme záležitosti dorosteneckého i juniorského fungování, případně konkrétních závodníků, protože většinu z nich znám ještě z VD nebo z akademií. Organizujeme prázdninový zájezd a společně řešíme nominace na MED i JMS. K tomu budu realizačnímu týmu nápomocný na většině přípravných akcí juniorské reprezentace.

Co bys popřál českému OB do nového roku?
Já bych byl rád, aby si český OB udržel skvělou kondici, jakou prokazuje v posledních letech. Členská základna roste, běháme na vesměs výborně organizovaných závodech, máme zajímavé soutěže, orienťákem nabité prázdniny… Volný čas strávený s naším sportem nabízí spoustu pozitivních zážitků. Nechť je tomu tak dál!

Dík za rozhovor a přeji mnoha dalších úspěchů v práci s mladou o-generací.
Díky, přeji nápodobně!

 


« zpět