Kde se bude v roce 2020 bojovat o body v ŽB

16.1.2020 Petr Klimpl

Kde se bude v roce 2020 bojovat o body v ŽB

Seriál informací o celostátní závodech v roce 2020 ukončí údaje o závodech žebříčků B. V ŽB se bude letos opět bojovat o body ve třech regionech.

Žebříček B-Čechy západ 2020

1.  30. 5.  Žebříček B-Čechy západ – krátká trať         LPM, NEK
2.  31. 5.  Žebříček B-Čechy západ – klasická trať       LPM, NEK
3.  13. 6.  Žebříček B-Čechy západ – krátká trať         SLA
4.  14. 6.  Žebříček B-Čechy západ – klasická trať       SLA
5.  12. 9.  Žebříček B-Čechy západ – klasická trať       LTP
6.  13. 9.  Žebříček B-Čechy západ – krátká trať         LTP

V žebříčku B-Čechy západ budou hodnoceni pouze závodníci z klubů, kteří jsou registrováni v Pražské oblasti, ve Středočeské oblasti, v Ještědské oblasti a v Západočeské oblasti.
Do konečného hodnocení žebříčku B-Čechy západ se započítávají 4 nejvyšší bodové hodnoty každého závodníka.

30. - 31. 5. 2020 - žebříček B Čechy-západ – krátká a klasická trať (LPM, NEK)
Poslední víkend v květnu zavítají závodníci do západních Čech. Pořadatelé z Nejdek Orienteering a OK Lokomotiva Plzeň připravili závod do pro OB dosud nepoužitého terénu. Poběží se v prostoru Merklín, Pernink, Oldřichov, Lužec; jižní hranici tvoří kopce Lužecký hřbet a Vlčinec, s centrem v Oldřichově u Nejdku, kde je horský hřeben v nadmořské výšce 950 m. V centrální části vysoce podmáčený terén severského typu. Roztroušené skupinky Borovice Blatky. Polootevřený terén. Dále se v prostoru nachází několik skalnatých oblastí (Trousnická skála, Dračí skála). Ve svazích se také vyskytují skalní útvary a kameny. Tratě na mapě Aleše Hejny staví František Kolovský. Tento dvojzávod je letos jediným, který je společný se závody Českého poháru a žebříčku A.

13. - 14. 6. 2020 - žebříček B Čechy-západ – krátká a klasická trať (SLA)
Sobotní krátkou trať a nedělení klasiku připravují pořadatelé SKOB Slaný do prostoru Bilíchov, Líský, Bor, Žerotín, Zichovec s centrem v Bílichově. V tomto prostoru již byla mapa z roku 1973 Zelenáč. Novou mapu dělá Milan Borovička. Závodníky čeká náhorní plošina, která  se střídá s prudkými členitými svahy (tři hluboká údolí), kde je hustá síť cest a les s dobrou průběžností. Tratě po oba dny staví Jan Hanák. 

12. - 13. 9. 2020 - žebříček B Čechy-západ – klasická a krátká trať (LTP)
Dva podzimní závody ŽB Čechy-západ připravili pořadatelé z oddílu orientačního běhu TJ Lokomotiva Teplice do vrcholových partií Krušných hor, kde je množství melioračních rýh a bažinek a středně hustá síť cest a porostově pestrý les. Poběží se prostoru východně od silnice spojující Nové Město v Krušných Horách s Moldavou, závodníci některých kategorií budou zabíhat až na německé území. Centrem závodu bude lyžařský stadión v Novém Městě v Krušných horách. Předchozí mapy v tomto prostoru byly Černé vody (1978) a Kahlerberg (2013), novou mapu chystá Milan Bílý, tratě sobotní klasické tratě chystá Petr Bílý a nedělní krátké tratě pak Jan Eiselt.


Žebříček B-Čechy východ 2020

1.  30. 5.  Žebříček B-Čechy východ – klasická trať      LPU
2.  31. 5.  Žebříček B-Čechy východ – krátká trať        LPU
3.  20. 6.  Žebříček B-Čechy východ – krátká trať        OPI, DKP
4.  21. 6.  Žebříček B-Čechy východ – klasická trať      OPI, DKP
5.  12. 9.  Žebříček B-Čechy východ – krátká trať        STH
6.  13. 9.  Žebříček B-Čechy východ – klasická trať      STH

V žebříčku B-Čechy východ budou hodnoceni pouze závodníci z klubů, kteří jsou registrováni v Jihočeské oblasti, ve Východočeské oblasti a v oblasti Vysočina.
Do konečného hodnocení žebříčku B-Čechy východ se započítávají 4 nejvyšší bodové hodnoty každého závodníka.

30. - 31. 5. 2020 - žebříček B Čechy-východ – klasická a krátká trať (LPU)
První dva závody žebříčku (sobotní klasickou a nedělení krátkou trať) pořádá OK Lokomotiva Pardubice v prostoru Vysoká u Holic, Jaroslav, Rzy, Horní Jelení, který téměř navazuje na prostor dvou závodů ŽB-Čechy východ, které pořádal KOB Choceň v září 2019. V prostoru je převážně rovinatý terén s mírným převýšením a terénními detaily, řada porostových detailů a hustá síť komunikací. V prostoru již byly mapy Blanická stráň (2016), Pětinoha 1 (1991) a U tří pánů (1986), navou mapu dělá Jan Potštejnský. Centrem závodu je malé hřiště ve Vysoké u Holic, tratě klasické tratě připravuje Petr Zvěřina, nedělní krátkou trať staví Petr Fencl.

20. - 21. 6. 2020 - žebříček B Čechy-východ – krátká a klasická trať (OPI, DKP)
Prostor Píseckých hor – vrchy Matka, Bytina, Pasecký vrch bude dějištěm dvou závodů - krátké a klasické tratě, které připravuje dvojice pořadatelů Orientační sporty Písek a Oddíl OB Kotlářka s centrem u hájovny Bytina v Pasekách u Písku. Závodníky čeká vertikálně členitý terén, který zahrnuje jak partie starých, výborně průběžných porostů, tak i plochy mladé, husté, porostově pestré, v terénu je řada stop po dřívější prospektorské činnosti. V prostoru zatím nebyla žádná orienťácká mapa, tu novou mapuje Jan Drbal. Sobotní tratě staví Radim Hošek a Vojtěch Blažek, nedělní pak Marie Pospíšilová.

12. - 13. 9. 2020 - žebříček B Čechy-východ – krátká a klasická trať (STH)
Sportovní klub Studenec zve závodníky na dva podzimní závody dosud pro OB nevyužitého prostoru Čistecká hůra (587 m n. m.), kde je náhorní plošina s prudkými svahy, severní svah s výrazněji členitými oblastmi - údolíčka, kupky, kameny, srázky, v západní a zcela východní části prostoru jsou výrazná erozní údolí. Centrem závodu je louka SZ od obce Borovnice u Staré Paky, les je mezi obcemi Čistá u Horek, Borovnice, Ždírnice, Dolní Kalná. Mapu připravuje Tomáš Leštínský, tratě po oba dny staví Vendula Viková, sobotní krátkou trať za pomoc Petra Junka a nedělní klasiku s asistencí Ladislava Hrubého.

Žebříček B-Morava 2020

1.   4. 4.  Žebříček B Morava – klasická trať (M Moravy) TBM
2.  30. 5.  Žebříček B Morava – krátká trať              VRB
3.  31. 5.  Žebříček B Morava – klasická trať            VRB
4.  13. 6.  Žebříček B Morava – klasická trať            MOV
5.  14. 6.  Žebříček B Morava – krátká trať              MOV
6.  12. 9.  Žebříček B Morava – klasická trať            SKM
7.  13. 9.  Žebříček B Morava – krátká trať              SKM

V žebříčku B-Morava budou hodnoceni pouze závodníci z klubů, kteří jsou registrováni v Jihomoravské oblasti, v Hanácké oblasti, ve Valašské oblasti a v Moravskoslezském kraji.
Do konečného hodnocení žebříčku B-Morava se započítávají 4 nejvyšší bodové hodnoty každého závodníka.

4. 4. 2020 - žebříček B Morava – klasická trať (TBM)
Úvodním závodem moravského ŽB je tradičně Mistrovství Moravy (letos je i jeho součástí i Středoevropský pohár dorostu), letos ho pořádá KOS TJ Tesla Brno. Centrem závodu bude Brno - Bystrc (U křivé borovice), prostor závodu je vymezen silnicí 386 Ostrovačice - Nový Dvůr a ulicemi města Brna Ostrovačická, Hostislavova, Vejrostova, Ruda, Rakovecká, kde štafety čeká listnatý a smíšený les s velkým převýšením, převážně dobře průběžný s hustou sítí komunikací; místy jsou části s vegetačními nebo terénními detaily. Tratě staví Jakub Zimmermann na mapě, kterou připravil Adam Chromý, předchozí mapu v tomto prostoru byla Pohádka máje (2002), její různé části byly různě revidovány v letech 2004-2016.

30. - 31. 5. 2020 - žebříček B Morava – krátká a klasická trať (VRB)
Krátkou a klasickou trať uspořádá poslední květnový víkend oddíl orientačního běhu SK ve Vrbně pod Pradědem. Poběží se v dosud pro OB nemapovaném terénu v prostoru Vrbno pod Pradědem - Železná, Bílý potok, Pytlák, Na Vyhlídce, kde je horský les s malou hustotou komunikací, kde je bohatý výskyt kamenů a skalek všech tvarů a velikostí. Centrem obou závodů je turistická základna Železná ve Vrbně pod Pradědem, mapu připravuje Petr Matula. Stavitelem tratí sobotní krátké tratě je Milan Binčík, nedělní klasiku staví Richard Klech.

13. - 14. 6. 2020 - žebříček B Morava – klasická a krátká trať (MOV)
Další dva závody pořádá Sportovní klub orientačního běhu Ostrava v okolí Areálu zařízení Nová šance, kde je centrum závodů. Poběží se v prostoru Koblov, Antošovice, Šilheřovic, Markvartovice, kde rovinatý terén, kde převažuje listnatý různorodý porost, viditelnost a průběžnost variabilní, členitý terén je v SZ a Z části prostoru, kde jsou údolíčka s vodními a podmáčenými plochami. V prostoru jsou pozůstatky po zákopech a protitankových zátarasech včetně pozůstatků pohraničního opevnění (pevnůstky). Množství prohlubní, jam a jemných rýh, suchý poldr. Pravidelná síť komunikací. V prostoru už byla mapa Petr (1981), pro letošní závody mapu dělá Jindřich Hostaš. Sobotní klasickou trať připravuje Milan Svěchota, nedělní krátká trať vzniká v dílně Hany Svěchotové a Tomáše Vavříka.

12. - 13. 9. 2020 - žebříček B Morava – klasická a krátká trať (SKM)
Závěrečné dva závody moravského žebříčku B pořádá Klub orientačního běhu Směr Kroměříž na Tesáku, centrem je Ski areál Tesák, prostor závodu je vymezen - Tesák, Vičanov, Košovy, Pod Ožinákem, Teodorův pramen, asfaltová cesta kolem vrcholu Čerňava. Předchozí v tomto prostoru byla mapa Tesák (2013), tu novou mapuje Vítězslav Pěček. Tratě (sobotní klasiku i nedělní krátkou trať staví Pavel Dittrich) budou připraveny v horském terénu, kde jsou hluboká údolí, větší výškové rozdíly, většinou průběžný a s dobrou viditelností, řada terénních prvků, místy kameny a skalky, středně hustá síť komunikací.


« zpět