Kde se bude letos bojovat o body v žebříčcích B

15.1.2019 Petr Klimpl

Kde se bude letos bojovat o body v žebříčcích B

O body v žebříčcích B se bude letos opět bojovat ve třech regionech.

Žebříček B-Čechy západ 2019

1.  1. 6. Žebříček B-Čechy západ – klasická trať            DKP, DOK
2.  2. 6. Žebříček B-Čechy západ – krátká trať              DKP, DOK
3. 15. 6. Žebříček B-Čechy západ – krátká trať              MLA, DCH
4. 16. 6. Žebříček B-Čechy západ – klasická trať            MLA, DCH
5.  7. 9. Žebříček B-Čechy západ – klasická trať            KAM
6.  8. 9. Žebříček B-Čechy západ – krátká trať              KAM

V žebříčku B-Čechy západ budou hodnoceni pouze závodníci z klubů, kteří jsou registrováni v Pražské oblasti, ve Středočeské oblasti, v Ještědské oblasti a v Západočeské oblasti.
Do konečného hodnocení žebříčku B-Čechy západ se započítávají 4 nejvyšší bodové hodnoty každého závodníka.

1. - 2. 6. 2019 - žebříček B Čechy-západ – klasická a krátká trať (DOK, DKP)
První červnový víkend začne žebříček B v lesích a skalách u Doks. Pořadatelé z oddílu OB Kotlářka a OK Doksy mají k dispozici členitý terén, kde jsou pískovcové skalnaté hřbety a údolí, převážně dobře průchodný les, oblasti s náletovými porosty, menší počet komunikací. Centrum je v Nové Skalce (Skalka u Doks). Stavitel tratí Daniel Novák (klasika) a Ondřej Pospíšil budou mít k dispozici novou mapu od Toma Nováka, v prostoru již bylo map více, ty poslední jsou Selská rokle jih (2010), Selská rokle sever (2010) a Braniborská jeskyně (2016).

15. - 16. 6. 2019 - žebříček B Čechy-západ – krátká a klasická trať (MLA, DCH)
Sobotní krátkou trať a nedělení klasiku připravují pořadatelé z MLOK Mariánské Lázně a Radioelektroniky Cheb s centrem v areálu Kamzík v Mariánských Lázních, prostor závodů: Mariánské Lázně, Zádub-Závišín, Rájov, Sítiny, Kladská. Část prostoru tvoří začátek náhorní plošiny Slavkovského lesa s podmáčeným podkladem, vodotečemi a těžkou běžeckou podložkou mimo cesty. Místy se vyskytují kameny, skupiny kamenů, osamocené skalky, staré lomečky a hliniště. Hustota cest a pěšin střední, některé pěšiny, hlavně ve vzdálenějších částech, jsou málo užívané.  Předchozí mapy prostoru byly  Modrý kámen I. (1991), Modrý kámen II. (1991) a Pastýřské odpočívadlo (2013), novou mapu připravuje Aleš Hejna. Krátkou trať staví Josef Milota, klasickou trať pak Luděk Bartoš.

7. - 8. 9. 2019 - žebříček B Čechy-západ – klasická a krátká trať (KAM)
Dva podzimní závody ŽB Čechy-západ připravili pořadatelé z OK Kamenice do Hornopožárského polesí, prostor závodu je vymezen obcemi Kamenice, Čakovice, Dolní Požáry, Krhanice, Těptín, centrem jsou Krhanice - Dolní Požáry. Stavitelé tratí Martin Škvor (sobotní klasická trať) a František Pašek (nedělení krátká trať) prostor, který tvoří členité východní svahy padající od vrchu Grybla do údolí kamenického potoka se soustavou paralelních údolí a hřbetů táhnoucích se od severního až k jižnímu konci závodního prostoru. Od severu na jih prostor postupně přes jednotlivá východo-západní údolí padá do nejnižšího místa prostoru. Menší severozápadní část prostoru je jako jediná rovinatého charakteru. Prostor je velmi bohatý na vrstevnicové tvary a na většině prostoru je množství žulových kamenů, balvanů a menších skalek. Horní část prostoru je ve vyšší nadmořské výšce a je tvořena bukovým lesem s dobrou průchodností a průběžností, nižší části lesa jsou tvořeny smíšeným smrkovo-modřínovým lesem se sníženou průchodností (hustníky, hustě vysazené mladé listnaté stromy, částečně podrost). Středně hustá síť komunikací. Tento terén je z hlediska orientační techniky i fyzických nároků náročný. Předchozí mapy v tomto prostoru byly Hornopožárské polesí (2010) a Na Požárech (2012), mapu pro letošní závody dělá Roman Horký.


Žebříček B-Čechy východ 2019

1.  1. 6. Žebříček B-Čechy východ – klasická trať           SJI
2.  2. 6. Žebříček B-Čechy východ – krátká trať             SJI
3. 15. 6. Žebříček B-Čechy východ – klasická trať           VBM, BBM
4. 16. 6. Žebříček B-Čechy východ – krátká trať             VBM, BBM
5.  7. 9. Žebříček B-Čechy východ – klasická trať           CHC
6.  8. 9. Žebříček B-Čechy východ – krátká trať             CHC

V žebříčku B-Čechy východ budou hodnoceni pouze závodníci z klubů, kteří jsou registrováni v Jihočeské oblasti, ve Východočeské oblasti a v oblasti Vysočina.
Do konečného hodnocení žebříčku B-Čechy východ se započítávají 4 nejvyšší bodové hodnoty každého závodníka.

1. - 2. 6. 2019 - žebříček B Čechy-východ – klasická a krátká trať (SJI)
První dva závody žebříčku (sobotní klasickou a nedělení krátkou trať) pořádá OK Jihlava. Poběží se v prostoru vymezeném obcemi Větrný Jeníkov, Bílý Kámen, Smrčná, centrum bude ve Větrném Jeníkově. Novou mapu prostoru připravuje Zdeněk Rajnošek, předchozí mapa tam byla z roku 2006 s názvem Roháč. Stavitelé tratí Aleš Petráček (klasika) a Aleš Petráček (krátká trať) mají k dispozici zvlněný terén s porostově různorodým lesem.

15. - 16. 6. 2019 - žebříček B Čechy-východ – klasická a krátká trať (VBM, BBM)
Další dva závody jsou společně s žebříčkem B-Morava. Dvojice pořadatelů VSK Mendelu Brno a BETA URSUS Orienteering zvolila za centrum louku na západ od obce Vranov, poběží se v prostoru Vranov, Lelekovice, Podlesí, Svinošice, Šebrov, kde smíšený les v nadmořské výšce 350 – 560 m n. m., členitý a místy poměrně kopcovitý terén bohatý na terénní i porostové detaily; průchodnost kolísá od výborné až po ztíženou, místy sezónní podrost (vrcholový hřeben se skalními útvary pro závod nebude z důvodu ochrany přírody využit). Mapu připravuje Evžen Cigoš, předchozí mapa byla z roku 1990 pod názvem Babí lom. Klasickou trať postaví Aleš Chmelík, krátkou Pavel Ptáček.

7. - 8. 9. 2019 - žebříček B Čechy-východ – klasická a krátká trať (CHC)
Dva podzimní závody proběhnou v prostoru Choceň, Sruby, Dobříkov, Újezd u Chocně, Darebnice, pořadatelé z KOB Choceň zvolili za centrum Choceň, Podhradí. Předchozí mapa prostoru měla název Dívčí doly (1997). novou mapu připravuje Jan Sháněl. Sobotní klasickou trať staví Ondřej Pešek, nedělní krátkou trať Jan Sháněl, stavitelé tratí mají k dispozici terén, který je v části kopcovitý plný větších i menších údolí a rýh, v části terén plochý, dobře průběžný smíšený les částečně s porostovými detaily, hustá síť komunikací, nadmořská výška 285 – 352 m n. m. 

Žebříček B-Morava 2019

1.  6. 4. Žebříček B Morava – klasická trať (M Moravy)      AOV
2.  1. 6. Žebříček B Morava – klasická trať                 PLU
3.  2. 6. Žebříček B Morava – krátká trať                   PLU
4. 15. 6. Žebříček B Morava – klasická trať                 VBM, BBM
5. 16. 6. Žebříček B Morava – krátká trať                   VBM, BBM
6.  7. 9. Žebříček B Morava – klasická trať                 TZL
7.  8. 9. Žebříček B Morava – krátká trať                   TZL

V žebříčku B-Morava budou hodnoceni pouze závodníci z klubů, kteří jsou registrováni v Jihomoravské oblasti, v Hanácké oblasti, ve Valašské oblasti a v Moravskoslezském kraji.
Do konečného hodnocení žebříčku B-Morava se započítávají 4 nejvyšší bodové hodnoty každého závodníka.

6. 4. žebříček B Morava – klasická trať (AOV)
Úvodním závodem je tradičně Mistrovství Moravy (letos je i jeho součástí i Středoevropský pohár dorostu). Letos ho pořádá oddíl orientačního běhu TJ Baník Ostrava. Centrem je Háj ve Slezsku (místní část Chabičov), prostor závodu je vymezen obcemi Háj ve Slezsku, Velká Polom, Hrabyně, Mokré Lazce, Smolkov, kde štafety čeká středně kopcovitý terén s převážně dobrou průchodností. V prostoru se nacházejí terénní pozůstatky z 2. světové války, jámy a okopy, včetně betonových pevnůstek. Porostově je to členitý smíšený les se střední hustotou cest. Tratě staví Jiří Vlach na mapě, kterou připravil Martin Telecký (přechozí mapy Ostrá hůrka z roku 1994 a Lhota z roku 1993).

1. - 2. 6. 2019 - žebříček B Morava – klasická a krátká trať (PLU)
Klasickou a krátkou trať uspořádá první červnový víkend TJ SOKOL Plumlov v Otaslavicích (biotop). Poběží se v prostoru Otaslavice, Podivice, Kobylničky, kde dosud ještě nikdy nebyla mapa pro OB. Novou mapu připravuje Bohumil Háj v terénu, který je kopcovitý, porostově velmi různorodý (jehličnatý, listnatý a smíšený) s velmi rozdílnou průběžností, a kde je oblast s vysokými skálami (výška 10 m) a hustá síť komunikací. Tratě po oba dny Robert Binar a Karel Otruba. 

15. - 16. 6. 2019 - žebříček B Morava – klasická a krátká trať (VBM, BBM)
Další dva závody jsou společně s žebříčkem B-Čechy východ. Dvojice pořadatelů VSK Mendelu Brno a BETA URSUS Orienteering zvolila za centrum louku na západ od obce Vranov, poběží se v prostoru Vranov, Lelekovice, Podlesí, Svinošice, Šebrov, kde smíšený les v nadmořské výšce 350 – 560 m n. m., členitý a místy poměrně kopcovitý terén bohatý na terénní i porostové detaily; průchodnost kolísá od výborné až po ztíženou, místy sezónní podrost (vrcholový hřeben se skalními útvary pro závod nebude z důvodu ochrany přírody využit). Mapu připravuje Evžen Cigoš, předchozí mapa byla z roku 1990 pod názvem Babí lom. Klasickou trať postaví Aleš Chmelík, krátkou Pavel Ptáček.

7. - 8. 9. 2019 - žebříček B Morava – klasická a krátká trať (TZL)
Podzimní závody žebříčku B Morava připravuje SKOB Zlín. Klasická a krátká trať se poběží v prostoru, který je vymezen obcemi Lukoveček, Přílepy, Rusava, osada pod Grůněm, Lukov a Fryšták s centrem na louce na severním okraji obce Lukoveček. Závodníky čeká středně až více kopcovitý reliéf, kde je rozmanitá průchodnost od čistého rychlého bukového vzrostlého lesa až po pomalé hustníkové plochy; střední hustota komunikací; velké rýhy, místy i jemnější morfologické oblasti; místy svahové sesuvy, prameniště, skalky i kamenná pole. Předchozí mapy v tomto prostoru byly Zadní skály (2013), Fryšták - skalka (2010), Baďurů průsmyk (2009), Hadovna (1986), novou mapu připravuje Bohumil Háj. Tratě sobotní klasiky staví Evžen Pekárek, nedělní krátkou trať Roman Zbranek.


« zpět