Jednání sekce OB

25.11.2017 Petr Klimpl

Jednání sekce OB

Ve Šternberku jednala soutěžní komise sekce OB a následně vedení sekce OB.

Soutěžní komise sekce OB

Po úvodních informacích proběhlo hodnocení sezóny 2017, kde bylo konstatováno, že úroveň jednotlivých závodů byla na dobré úrovni (v žádném závodě soutěží sekce OB nedošlo ke zrušení kategorie), za což bylo poděkováno pořadatelům, soutěže řízené SK proběhly bez závad a připomínek; vedoucí skupiny pro hodnocení závodů pak vyhodnotil průběh hodnocení a byl projednán návrh úprav na hodnocení v roce 2018, v závěru tohoto bodu se SK zabývala doporučeními odvolací komise sekce OB, která řešila odvolání proti výsledkům M ČR štafet a klubů (dopad do dokumentů na rok 2018).
Následně byly podrobně projednány návrhy na úpravy sportovně technických dokumentů (a bylo jich dost) pro rok 2018 i roky další. Z těch podstatných:
- úprava startu závodníků jiné státní příslušenství ve štafetových závodech
- ustavení skupiny pro změnu formátu mistrovství a veteraniády ČR na klasické trati od roku 2020 (od roku 2018 budou mít některé kategorie veteraniády v sobotu dva kvalifikační rozběhy, vedle kategorií M a V lze vypsat maximálně tři tréninkové tratě)
- zavedení používání čipů SIAC (od roku 2018 na závodech ve sprintu a štafet, od roku 2019 na všech celostátních závodech, bude provedena úprava příslušné přílohy Pravidel OB)
- úprava zisku licencí z žebříčku B
- úprava Rankingu (do rankingového průměru z nejlepších pěti závodníků se bude počítat i závodník, který závod nedokončí)
- drobná úprava startovních intervalů v závodech ČP, ŽA a ŽB 
- několik drobných technických úprav.
Další věci - pořadatelé závodů zařazených do WRE budou separátně informováni o řešení případného nesouladu našich pravidel a pravidel IOF, byla ustavena pracovní skupina na tvorbu nových pravidel OB, které by měly platit od 1. 1. 2019, a byl domluven postup implementace nových popisů kontrol (piktogramů) pro sekci OB po jejich schválení IOF.

Následovala příprava soutěží sekce OB na rok 2018 (M ČR ve sprintu bude z organizačních a televizních důvodů jednokolové - návrat k modelu roku 20A5) a byly projednány podklady do Prováděcích předpisů 2018.
Dalším bodem byla příprava kalendáře na rok 2019, v 1. kole byly přiděleny tyto závody:
V polovině dubna uspořádá mistrovství v nočním OB OK Slávie Hradec Králové v prostoru Boháňka, Skála, Lhotka, Rohoznice (předchozí mapa z roku 2001 Vřešťovský chlum), druhý den bude ve stejném prostoru uspořádán závod žebříčku A na krátké trati.
Květnové sprintové šampionáty připraví OK Lokomotiva Pardubice, jednokolový závod jednotlivců proběhne v Čáslavi (v tomto městě ještě niky mapa pro OB nebyla) a sprintové štafety na pardubickém sídlišti Polabiny (třetinu prostoru pokrývá bývalá mapa Labe 2007).
V červnu bude pořadatelem Mistrovství ČR na krátké trati Lokomotiva Trutnov v prostoru Čížkových kamenů (v prostoru severovýchodně od Trutnova byla mapa naposledy v roce 2003).
Zářijový český šampionát na klasické trati zavítá do Jizerských hor v prostoru Bedřichov - Janov - Loučná - Jablonec nad Nisou (bývalé mapy Maliník z let 2005 – 2006) ho připraví Tatran Jablonec nad Nisou.
Závěrečný mistrovský dvojzávod – Mistrovství ČR štafet a klubů - byl přidělen SK Praga do prostoru severně od Tisu u Blatna, kde byla poslední mapa v roce 2004. Všechny mistrovské závody jsou v Čechách.
Jarní dvojzávod žebříčku A uspořádá OK Doksy ve spolupráce s Kotlářkou Praha v prostoru Selské rokle (Staré Splavy - Skalka u Doks - Chlum), podzimní dvojzávod pak SKOB Zlín v Hostýnských vrších (Lukoveček, Rusava, Fryšták).
Jarní trojkombinaci (závod ve sprintu a dva závody Českého poháru štafet) bude na Moravě – Klub vytrvalostních sportů Šumperk uspořádá všechny tři závody, sprint v historickém centru Šumperka, dvoje štafety pak v okolí rekreačního střediska Třemešek. O pořádání podzimní trojkombinace nikdo zájem neprojevil.
Úvodní dva závody Českého poháru štafet uspořádají OK 99 Hradec Králové (Jarní pohár se poběží na Stříbrném rybníce) a OOB TJ Baník Ostrava (Mistrovství Moravy proběhne v lesním komplexu Háj ve Slezsku, Lhota, Hrabyně a Velká Polom, den předem tam bude i úvodní závod žebříčku B-Morava na klasické trati).
Následně bylo vypsáno 2. kolo výběrového řízení (žebříčky B a neobsazená podzimní trojkombinace), výsledky budou oznámeny v březnu 2018.

Vedení sekce OB

Členy vedení čekalo po úvodních aktuálních informacích projednání přípravy shromáždění sekce OB 2017, pak byl blok soutěžní komise - informace SK o průběhu sezóny 2017, příprava soutěžní sezóny 2018 a výběrové řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2019. Dalším bodem byla práce s talentovanou mládeží v roce 2018, byl zhodnocen rok 2017 a diskutován rok 2018 (projednání zařazení závodníků do jednotlivých TSM nebylo pro nepřipravenost dokončeno, bude projednáno v průběhu jednání v Luhačovicích první prosincovou sobotu). Pak byly projednány prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2018. V budě různé byl schválen materiál připravený komisí rozvoje OB reflektující na úkol VV ČSOS týkající se rozvojových projektů OB v příštích letech.


« zpět