Jednání sekce OB

18.3.2017 Petr Klimpl

Jednání sekce OB

V Hradci Králové proběhla dvě důležitá jednání sekce OB.

Soutěžní komise: Na programu měla v úvodu představení nových členů komise, pak následovaly aktuální informace. Důležitým bodem byla kontrola přípravy sezóny 2017 a schválení zásad hodnocení kvality závodů sekce OB v roce 2017. Pak se členové SK zabývali 14 žádostmi o mimořádné licence na rok 2017. Následovalo výběrové řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2018, bylo vyhodnoceno 2. kolo (M ČR v nočním OB bude pořádat STH, následný ČP ve sprintu SJC, ŽB-Čechy východ uspořádají PHK, SJH a SJI) a bylo vyhlášeno 3. kolo na neobsazené závody. Poté se SK zabývala principy přípravy termínové listiny na rok 2019 a v závěru byl bod různé.
Zápis

Vedení sekce OB: Jednání začalo tradičními body - aktuální informace, kontrola zápisu z minulé schůze a schválení hlasování per rollam. Následně dostali členové vedení sekce informaci od Dana Wolfa o začátku činností metodické komise, předseda soutěžní komise Petr Klimpl podal informaci o přípravě soutěžní sezóny 2017 a o výběrovém řízení na pořadatele závodů v roce 2018. Ústřední trenér mládeže Marek Cahel informoval o práci s talentovanou mládeží (TSM, akademie). Dalším bodem byl rozvoj OB (projekty OB, Přebor škol, World Orienteering Day), s kterým seznámila Kristýna Skyvová. Předseda komise reprezentace Zdeněk Zuzánek podal informaci o přípravě reprezentace OB, pár bodů se projednalo i v bodě různé.
Zápis


« zpět