Jak to dělají ve Středočeské oblasti (Pavel Vinš)

8.3.2018 Petr Klimpl

Jak to dělají ve Středočeské oblasti (Pavel Vinš)

Středočeská oblast patří k největším oblastem. Jak se jí daří, o tom jsme hovořili s předsedou oblasti Pavlem Vinšem.

Jak dlouho už jsi předsedou orienťáků ve středních Čechách?
Tipuji, že kolem roku 2005 jsme "my mladí" , ty byly časy, převzali oblast od skvělých předchůdců (táta, Vašek Matoušek, Viktor Kalivoda..).
Petr Valášek se stal předsedou, já jsem dělal sportovní věci a v roce 2009 jsme si to s Petrem prohodili.

Představ nám svou oblast – počty závodníků, klubů, závodů, atd.
Je nás 1 200, nejvíc, skvělé, žáků a žákyň, mládeže. Klubů je momentálně 19. Oblastní termínovka nabízí letos 16 závodů - žebříčky, mistrovství v NOB a štafet, Přebor škol. Populární jsou závody Pražského poháru žactva (s "nežákovskými" kategoriemi je běžná účast 500 závodníků), těch je, spolu s finálovými štafetami, šest.

Jak často schůzuje vedení Vaší oblasti, jak často se scházejí zástupci všech klubů oblasti?
Tak 2x za rok se výboři sejdeme u kafe, nebo polívky, jinak mailujeme, telefonujeme, povídáme na závodech, soustředěních. Scházení se zástupců klubů je trochu slabina, samosebou závody, soustředění..opět fungují. Když nemluvím o usednutí za stůl při shromáždění oblasti, tak nic speciálního jsme dosud neměli. Zavál však svěží vítr, nový člen výboru Tomáš Hájek hned rozjel workshop pořadatelů a vedoucích a nový šéftrenér mládeže Adam Jedlička svolává na 1. březnových závodech schůzku oddílových trenérů.

Jak spolupracuje vedení oblasti s kluby? Spolupracují kluby mezi sebou?
V podstatě veškeré úsilí směřujeme na podporu činnosti mládeže. Oblast se snaží poskytnout co největší podporu, v oddílech jsou skvělí šikovní a schopní a nadšení lidé, kteří se většinou velmi dobře znají a přirozeně spolupracují.

Vznikají ve Vaší oblasti nové kluby?
Nové kluby se stále objevují, čerstvými přírůstky jsou SK Moravan Louňovice, Sporticus team, Běhej Poděbrady..

Kdysi jste byli považiváni jako přívažek Prahy. Nyní jste již skoro stejně velká oblast. Neuvažujete o větší samostatnosti při pořádání závodů?
Jejda, přívažek...to už je fakt dávno. Početně i výkonnostně jsme se celkem sblížili. Občas se myšlenky na odloučení závodů objeví (už dlouho ne), ale hned zase zmizí. Praha je středními Čechami obklopená, my jezdíme do metropole na pěkné pestré sprinty, do přípražských lesních terénů na krátké a klasiky. Naši pražští kamarádi vyrážejí na tyto závody do pár desítek kilometrů vzdálených, méně profláklých, často opravdu pěkných, středočeských městských i lesních terénů. Společné závody výrazně zkvalitňují konkurenci.

Je problémem sestavit kalendář oblastních závodů?
Oblastní termínovku sestavuje na základě výběrového řízení pražská SK, klobouk dolů, je to těžká práce, dát vše dohromady. Máme sladěné požadavky, funguje to výborně. Půlku závodů pořádají pražské oddíly, půlku středočeské, není předepsáno, tak nějak to vyplývá..

Představ nám Vaše oblastní soutěže?
Pro žákovské a dorostenecké kategorie jsou série závodů jarního a série závodů podzimního žebříčku. Z podzimní série se vyhodnocuje ještě Manufaktura liga - soutěž oddílů společná pro Pražskou a Středočeskou oblast. Sólo středočeská je soutěž oddílových družstev (žáci + dorost + dospělí), počítá se ze všech žebříčkových oblastních závodů. Veteráni mají společný pražskostředočeský Veteránský žebříček. Oblastní mistrovství se konají ve všech disciplínách, i když se štafetami se většinou připlácneme k nějakému blízkému závodu Českého poháru.
 
Daří se pořadatelům oblastních závodů nacházet nějaké neoběhané terény?
Jo, výjimečně. Spíš se samosebou recyklují a točí terény známé, ale úplně nové prostory se taky zadaří a obnovují se terény dlouho ladem ležící.

Nemáte problémy s pořádáním tak velkých závodů ze strany majitelů lesů či orgánů státní správy?
Problémy se vyskytnou, ale těch zásadních, aby se nekonalo, je málo. Máme tu několik CHKO, občas se narazí na nepřátelsky naladěného hajného, nájemce honiteb, přemnožené divočáky. Loni byl zrušen jeden podzimní závod, ale ujal se ho jiný oddíl v jiném terénu. Předloni vše ok. Letos zatím hapruje NOB (prasata), ale naděje na jiného pořadatele pořád je.

Při pohledu na Vás kalendář závodů je zřejmé, že pro OB v nejideálnějším období, tj. v květnu až září, nemáte skoro žádné závody. není to škoda? Nenašli by se pořadatelé i na tyto termíny?
Systém závodů, termínovky, časem vykrystalizoval, funguje, myslím, ke spokojenosti většiny závodníků. Pamatuji si, jak jsi před lety na svazové VH zahájil povídání o závodech "a podívejte se na Prahu a Střední Čechy, kdy mají poslední závod jarního oblastního žebříčku - 28. dubna"..:-) V podstatě můžu zopakovat slova Jáji Němečkové z rozhovoru před pár týdny. Když vezmeš všechno dohromady, tedy žebříčky, poháry žactva, NOB, štafety..zas tak málo toho není. Malý závod hrozí prodělkem. Schopní pořadatelé jsou taky vášnivými závodníky a vyjíždějí na závody vyšších úrovní. Velké oddíly chtějí mít prostor pro svá soustředění, své akce. Je pravda, že to je téma nikdy neuzavřené, byl jsem nedávno jako přísedící na pražské VH a znovu se o tom diskutovalo.

Jak Vaše oblast pracuje s talenty?
Jak už jsem psal, většinu energie směřujeme k dětem a mládeži, aby jim to co nejlépe šlo. Základ je práce v oddílech, jako vždy. Oblast zajišťuje 4 vrcholné akce - jarní a podzimní akademii, Vyzývací pohár a mistrovství ČR oblastních výběrů. To vždycky dobře fungovalo, dařilo se kvalitně realizovat. Novou úroveň práce, komunikace s oddíly, shrnutí celé agendy pod svá křídla, má v plánu nově ustavený šéftrenér Adam Jedlička.

A poslední otázka – školení. Jak často pořádáte školení 3. třídy, buď trenérů nebo rozhodčích. Je o tato školení zájem? Daří se vám najít lektory?
Obročně se střídáme s Prahou. Zrovna uzavírám víkendové školení trenér OB 3. třídy, na podzim, po sezóně, bude rozhodčí 3. třídy.
Kvalitní a ochotní lektoři jsou a daří se je získat, T3 před pár dny bylo parádní. O T i R je každý rok zájem, je potřeba v organizaci školení pokračovat.

Děkujeme za rozhovor.
Též děkuji, a všem správný směr!!


« zpět