INOV-8 CUP - žebříček A v roce 2018

14.1.2018 Petr Klimpl

INOV-8 CUP - žebříček A v roce 2018

INOV-8 CUP - žebříček A je nejvyšší česká dlouhodobá soutěž pro nejlepší dorostence a juniory. V roce 2018 je do soutěže zařazeno 12 závodů, každému závodníkovi se bude počítat 7 nejlepších výsledků.

15. 4. 2018 INOV-8 CUP - žebříček A - sprint, SJC
Letošní žebříček A začne nezvykle závodem ve sprintu. Pořadatelé ze Sportcentra Jičín měli připraven tento závod již na podzim 2017, ale kvůli kolizi s jinou akcí (Jičín - město pohádky) se běželo v náhradním terénu v Lázních Bělohrad. Centrem dubnového závodu (den po M ČR v nočním OB) bude jičínský Zimní stadión (ulice Na Tobolce), poběží se v historickém centru města, přilehlé novější zástavbě a v areálech budov. V prostoru již byla řada map - Dvojka (2016), Pohádková zahrada (2014), Sídliště (2013), Čtyřka (2011), Trojka (2010), Jednička (2010). Novou mapu připravuje Tomáš Hanzl, tratě na ní postaví Jan Mrázek.

5. 5. 2018 INOV-8 CUP - žebříček A - krátká trať, PGP
Převážně smrkový, místy vysoký bukový les; velká vertikální členitost; v prostoru se nachází několik typů terénu, od oblastí plných negativních tvarů, které vznikly během těžby, přes kamenité svahy s kameny a srázky, až po zcela čistý les s terénními zlomy; většinou dobrá průběžnost, bez sezónního podrostu; středně hustá síť komunikací. Tak to je popis terénu v terénu Lštěň – Trnová – PR Kuchyňka - vrchol Velká Baba - Zátor, do kterého zvou závodníky pořadatelé z SK Praga. Centrem je louka východně od obce Lšteň u Hostovic. V prostoru závodu ještě nikdy nebyla mapa pro OB, hlavním kartografem nové mapy je Jan Drbal, tratě připravuje Jan Flašar.

6. 5. 2018 INOV-8 CUP - žebříček A - klasická trať, PGP
Nedělní závod se poběží ve stejném prostoru a ze stejného centra jako v sobotu. Tratě ale staví Tomáš Landovský.

19. 5. 2018 Mistrovství a Veteraniáda ČR ve sprintu, INOV-8 CUP - žebříček A, VTA
O další body se bude bojovat současně s boji o mistrovské medaile ve sprintu.  Závod proběhne v Táboře, stavitel tratí Radek Novotný povede tratě historickou městskou zástavbou s kamennou dlažbou a úzkými uličkami včetně lesní části Husových sadů. Předchozí mapa tohoto prostoru byla z roku 2012 s názvem Tábor, mistrovskou mapu připravuje Jan Picek. Centrem šampionátu bude Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor na Náměstí Františka Křižíka. Ze závodu je plánován přímý televizní přenos.

20. 5. 2018 INOV-8 CUP - žebříček A – krátká trať, VTA
Dalším lesním závodem bude krátká trať, kterou připravuje SC vebr-sport den po sprintovém šampionátu. Cenrum bude v Dolních Horkách, poběží se v lese Pintovka (Klokoty – Čelkovice – Dolní Horky – Hnojná Lhotka), kde již byla mapa z roku 1995 s názvem Pintovka. Závodníky čeká mírně zvlněný terén v horní části s prudkými členitými svahy k řece Lužnici, poběží se mapě, kterou připravuje Jan Picek, ten je i stavitelem tratí.

26. 5. 2018 INOV-8 CUP - žebříček A - sprint, VPM
Pořadatelé z KOS Slavia Plzeň připravili sprint v historickém centru města, městském parku s areály sportovišť a v areálu plzeňského pivovaru. Prostor závodu byl vymezen areálem U Prazdroje, Denisovo nábřeží, Americká, sady Pětatřicátníků, řeka Mže, Lochotínská, Luční, areál Prazdroje. V tomto prostoru ještě nebyla mapa pro OB. Tu novou pro závod připravuje Aleš Hejna, tratě na ní postaví Luděk Bartoš s Marcelou Staňkovou.

9. 6. 2018 INOV-8 CUP - žebříček A - krátká trať, ASU
V červnu zavítá žebříček A na Moravu. Magnus Orienteering zvolil za centrum Hrabovou v prostoru závodu Hrabová – Dubicko – Janoslavice – Rohle – Vitošov, kde je kopcovitý terén, smíšený les se střídavou průběžnost, v části prostoru rýhy a erozní tvary, oblast se skalkami a kameny. V tomto prostoru byla o-mapa před více než 35 lety, mapy byla vydána v roce 1972 a měla název Cikánský buk. Mapu pro závod Manufaktura Českého poháru připravuje Zdeněk Rajnošek, stavitelem tratí je Štěpán Hrobař.

10. 6. 2018 INOV-8 CUP - žebříček A - klasická trať, ASU
Další závod na klasické trati zařazený do seriálu žebříčku A pořádá Magnus Orienteering ve stejném prostoru jako den předtím krátkou trať. Centrum, prostor, popis terénu, hlavní kartograf - to vše je stejné, jiný je stavitel tratí, tím bude na tomto závodě Tomáš Bubela.

24. 6. 2018 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati, INOV-8 CUP - žebříček A, TBM
I šampionát na krátké trati se počítá do žebříčka A. Vysočinský terén s výraznějším převýšením, několik pasáží s kamennými a skalními útvary, které vznikly mrazovým zvětráváním; skály dosahují výšky až 6 metrů; nadmořská výška 550 až 630 m n. m. - to je popis terénu pod Sykoří, v kterém se bude bojovat o medaile a o body do Českého poháru (tam se počítá jen nedělní finále). Brněnští pořadatelé závody v prostoru vymezeném obcemi Černovice, Osiky a Chlébské, centrem bude louka nad obcí Chlébské. Staviteli tratí jsou Radovan Čech a Zdeněk Liščinský, mapu připravuje Petr Mareček (předchozí o-mapa tohoto terénu byla z roku 2001 a měla název Starý Kvartýr).

8. 9. 2018 INOV-8 CUP - žebříček A – krátká trať, BOR
První podzimní závod počítaný do žebříčku A připravuje OK Jiskra Nový Bor louka severně od Radvance u Nového Boru. Stavitel tratí Jaroslav Krejčí bude mít k dispozici mapu, kterou připravuje hlavní kartograf Jan Picek, prostor závodu je vymezen obcemi Nový Bor – Svor – Cvikov – Lindava – Radvanec, kde už byly předchozí o-mapy Půlnoční stráň (2011, BOR), Půlnoční stráň (2005, SVO), Luciin důl (2001, CVI) a Ortel (1997, BOR). Popis terénu zní: Členitý terén (320 – 400 m n. m.), hustá síť cest, porostově různorodý, místy hůře průběžný s náročnější běžeckou podložkou a náletovými hustníčky, místy pískovcové skalní útvary

9. 9. 2018 INOV-8 CUP - žebříček A – klasická trať, BOR
Také druhý závod pořádaný OK Jiskra Nový Bor se běží v prostoru Nový Bor – Svor – Cvikov – Lindava – Radvanec. Další údaje o závodě jsou totožné jako pro sobotní závod, změní se jen stavitel tratí, autorem tratí bude Petr Karvánek.

16. 9. 2018 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati, INOV-8 CUP - žebříček A, JPV+KON
Posledním závodem počítaným v roce 2018 do INOV-8 CUP - žebříček A bude český šampionát na klasické trati. Podzimní vrchol domácí o-sezóny proběhne v prostějovském okrese v prostoru Kladky – Nectava – Březinky – Vrážné – Hartinkov – Kozov – Blážov – Ospělov s centrem v lyžařském areálu Kladky. Tratě nedělního finále, které se počítá do Českého poháru, připravuje Jakub Zimmermann, který má k dispozici kopcovitý terén, kde jsou hluboká údolí a který je porostově pestrý. Větší část prostoru ještě nebyla použita pro OB, malá část je na mapě Ošíkov (v roce 2016 se tam běželo ME neslyšících) a Zahálkovy skalky (v roce 2015 tam byly akademické závody). Novou mapu pro pořadatele SK Prostějov a KOB Konice připravuje Bohumil Háj.

Konečné výsledky INOV-8 CUP - žebříček A 2018 budou vyhlášeny po Mistrovství ČR štafet dne 13. 10. 2018. Tři nejlepší v každé kategorii (D16, D18, D20, H16, H18 a H20) dostanou hodnotné věcné ceny od sponzora INOV-8 CUP - žebříčku A.


« zpět