INOV-8 CUP - žebříček A 2019

6.1.2019 Petr Klimpl

INOV-8 CUP - žebříček A 2019

INOV-8 CUP - žebříček A je dlouhodobou soutěží pro nejlepší dorostence a juniory. V roce 2019 je do něj zařazeno 10 závodů, do konečného hodnocení se každému závodníkovi bude počítat šest nejlepších výsledků.

Přehled závodů INOV-8 CUP - žebříčku A 2019

 1.  15. 4. INOV-8 CUP – žebříček A – krátká trať      SHK
 2.  11. 5. INOV-8 CUP – žebříček A – sprint           KSU
 3.  18. 5. Mistrovství ČR ve sprintu                  LPU
 4.   1. 6. INOV-8 CUP – žebříček A – klasická trať    DKP, DOK
 5.   2. 6. INOV-8 CUP – žebříček A – krátká trať      DKP, DOK
 6.  23. 6. Mistrovství ČR na krátké trati             LTU
 7.   7. 9. INOV-8 CUP – žebříček A – klasická trať    TZL
 8.   8. 9. INOV-8 CUP – žebříček A – krátká trať      TZL
 9.  14. 9. INOV-8 CUP – žebříček A – sprint           VLI
10.  22. 9. Mistrovství ČR na klasické trati           TJN

15. 4. 2019 INOV-8 CUP – žebříček A - krátká trať, SHK

Středně členitý podhorský terén (280 - 420 m n.m.) s řadou terénních tvarů, v části s pozůstatky po těžbě pískovce, s hustou sítí komunikací a proměnlivou průběžností porostů. To je popis terénu, který čeká v polovině dubna účastníky prvního závodu žebříčku A, který má centrum v Boháňce (místní část Skála). Prostor závodu je vymezen obcemi Boháňka, Rohoznice a Velký Vřešťov a už byl v minulosti zmapován na mapách Skála (1998) a Vřešťovský chlum (2001). Novou mapu připravuje Jan Netuka, tratě staví Jakub Weiner. Ve stejném prostoru se večer předním běží šampionát v nočním OB.

11. 5. 2019 INOV-8 CUP – žebříček A - sprint, KSU

Žebříček A pokračuje závodem ve sprintu. Pořadatelé z Klubu vytrvalostních sportů Šumperk pořádají závod jako součást "trojkombinace" (tři závody o jednom víkendu), sprint se nezvykle poběží v sobotu dopoledne. Závod proběhne v historickém centru města Šumperka a přilehlých parcích, poběží se v nepravidelně horizontálně i vertikálně členité oblasti městské zástavby - historické centrum se systémem hradeb, kde je velké množství bočních uliček; v části prostoru jsou členité parky a sídlištní zástavba. Novou mapu připravil Zdeněk Rajnošek (předchozí mapy jsou Hrom aby do toho (2015) a Šumperk (2008)), ten je spolu Petrem Turczerem i stavitelem tratí.  

18. 5. 2019 Mistrovství ČR ve sprintu, INOV-8 CUP – žebříček A, LPU

O další body se bude bojovat současně s boji o mistrovské medaile ve sprintu.  Mistrovský závod zavede závodníky do dosud pro OB nepoužitého terénu v centru Čáslavi. Tratě (postavili je Petr Fencl a Zbyněk Štěrba) povedou historickým centrem města, přilehlými parky, uličkami vilové čtvrti, městským lesoparkem a sportovními areály. Centrem závodu je sportovní areál Vodranty (zimní stadión). Mapu připravil Jan Fátor.

1. - 2. 6. 2019 INOV-8 CUP – žebříček A – klasická a krátká trať, DKP + DOK

První červnový víkend zavítá Český pohár do lesů a skal u Doks. Pořadatelé z oddílu OB Kotlářka a OK Doksy mají k dispozici členitý terén, kde jsou pískovcové skalnaté hřbety a údolí, převážně dobře průchodný les, oblasti s náletovými porosty, menší počet komunikací. Centrum je v Nové Skalce (Skalka u Doks). Stavitelé tratí Daniel Novák (klasika) a Ondřej Pospíšil (krátká trať) budou mít k dispozici novou mapu od Toma Nováka, v prostoru již bylo map více, ty poslední jsou Selská rokle jih (2010), Selská rokle sever (2010) a Braniborská jeskyně (2016).

23. 6. 2019 Mistrovství ČR na krátké trati, INOV-8 CUP – žebříček A, LTU

I šampionát na krátké trati se počítá do žebříčku A. Oblast Čížkových kamenů je výjimečná svou blízkostí k městu Trutnovu i svým multisportovním vyžitím pro sportovní nadšence. Skalnatý kopec, který se zvedá jen 6 km od centra města Trutnova, nabízí traily pro náročné bajkery, skály pro lezce, turistické trasy s výhledy na Krkonoše a v roce 2019 se sem po více jak 15 letech vrací i orientační běžci, a to rovnou na mistrovství ČR na krátké trati. Centrem bude louka nad Markoušovicemi. Terén v prostoru závodu (Markoušovice, Lhota, Poříčí, Bohuslavice nad Úpou, Sedmidomí) je velmi rozmanitý. Mírně nakloněná centrální plošina je porostově velmi pestrá s velkým množstvím vegetačních detailů a s výskytem drobnějších kamenů. Tato plošina padá směrem na sever a na západ do extrémně náročného kamenitého svahu. Skalní útvary Čížkovy kameny a Kozí kameny tvoří skalní hranu, která v některých místech dosahuje výšky až 10 metrů. Pod touto skalní hranou je velký výskyt větších i menších kamenů s těžkou kamenitou podložkou. V celém prostoru je středně hustá síť komunikací včetně sítě jednosměrných terénních stezek pro horská kola Trutnov trails. V závodním prostoru je převážně jehličnatý les různého stáří, v části terénu je bukový les, vyskytují se zde i modřínové porosty, velké množství pasek a nálety. V prostoru je minimum sezónního podrostu v podobě kapradin a ostružin. Přechozí mapa v tomto prostoru je z roku 2003 a má název Čížkovy kameny. Novou mapu pro závod připravuje Zdeněk Sokolář, tratě staví Jan Petržela.

7. - 8. 9. 2019 INOV-8 CUP – žebříček A – klasická a krátká trať, TZL

První podzimní závody počítané do žebříčku A připravuje SKOB Zlín. Klasická trať se poběží v prostoru, který je vymezen obcemi Lukoveček, Přílepy, Rusava, osada pod Grůněm, Lukov a Fryšták s centrem na louce na severním okraji obce Lukoveček. Závodníky čeká středně až více kopcovitý reliéf, kde je rozmanitá průchodnost od čistého rychlého bukového vzrostlého lesa až po pomalé hustníkové plochy; střední hustota komunikací; velké rýhy, místy i jemnější morfologické oblasti; místy svahové sesuvy, prameniště, skalky i kamenná pole. Předchozí mapy v tomto prostoru byly Zadní skály (2013), Fryšták - skalka (2010), Baďurů průsmyk (2009), Hadovna (1986), novou mapu připravuje Bohumil Háj. Tratě staví Evžen Pekárek (klasická trať) a Roman Zbranek (krátká trať).

14. 9. 2019 INOV-8 CUP – žebříček A – sprint, VLI

Poslední závod ve sprintu zařazený do žebříčku A v roce 2019 se poběží v Českém Dubu. Stavitel tratí Jiří Martan má k dispozici prostor, kde je uprostřed historické vyvýšené centrum města, které obtékají dva potoky. Součástí centra je klášter, kostel se zahradou a zámek s navazujícími parky, ve kterých jsou dva domovy s pečovatelskou službou s četnými ploty, schodišti apod. Centrum města je částečně obehnáno hradbami. Je zde také několik úzkých a nepravidelných ulic, které jsou v některých místech propojeny schodišti. Pro závod budou využity i zahrady Podještědsjého muzea a několika průmyslových areálů. Ve městě je také standardní zástavba rodinných domů a malé sídliště. Převýšení mezi nejnižším a nejvyšším bodem prostoru je 50 m. Prostor závodu je neobvykle různorodý, střídá se několik charakterů terénu – historické centrum, členité zahrady, parky, příkré schody, ploty, sídliště, kopce. Předchozí o-mapa v tomto prostoru nebyla, novou mapu pro pořadatele ze Slavia Liberec Orienteering připravuje Jiří Daněk.

21. 9. 2019 INOV-8 CUP – žebříček A, Manufaktura Český pohár, TJN

Posledním závodem počítaným v roce 2019 do INOV-8 CUP - žebříčku A bude český šampionát na klasické trati. Podzimní vrchol domácí o-sezóny proběhne v prostoru Janov nad Nisou, Bedřichov, Liberec Starý Harcov, Lukášov, Jablonec nad Nisou, kde závodníky čeká typický jizerskohorský terén, tedy velmi kopcovitý, často s kamenitým podkladem se všemi druhy podrostu, místy je i bažinatý, kde je středně hustá síť cest. Hlavním kartografem nové mapy je Jan Picek, přechozí mapy byly Balcarka (1973), Harcov (1985), Maliník (2002), Maliník jih (2015). Tratě pro mistrovské i veteránské kategorie připraví v sobotu Dušan Novotný a v neděli Jan Picek.

Konečné výsledky INOV-8 CUP - žebříčku A 2018 budou vyhlášeny po Mistrovství ČR štafet dne 5. 10. 2019. Trojice nejlepších v každé kategorii obdrží vedle pohárů i ceny INOV-8.


« zpět