GPS tracking na českých o-závodech

24.3.2015 Petr Klimpl

GPS tracking na českých o-závodech

Český svaz orientačních sportů zakoupil v závěru loňského roku systém GPS tracking. Systém bude letos využit na všech M ČR v OB (zřejmě s výjimkou nočního) i na většině závodů Českého poháru v OB.

Na seminář rozhodčích a pořadatelů závodů, který proběhl první jarní den v Hradci Králové, připravil Radek Novotný (zatímní operátor tohoto systému v ČSOS) prezentaci, jejíž část zde uvádíme.

Co je "GPS tracking" v orientačním běhu:
• technologie, umožňující sledovat (a zaznamenávat) pohyb závodníků na mapě
• zásadní revoluční přínos pro medializaci (a tím i rozvoj) OB
• zároveň mocný nástroj pro kariérní posun elity
• první nasazení už na MS2001 ve Finsku, od té doby vývoj

Proč ČSOS pořídil tracking?
• nutná podpora domácích TV přenosů
• nutné nasazení při námi pořádaných mezinárodních závodech (MS MTBO, ME OB)
• příprava reprezentace
zatraktivnění domácích závodů
• = zachycení trendu

Jak to technicky funguje?
• poloha se v krátkých (2-6") intervalech zaznamenává pomocí přijímače GPS, který závodník nese ve vestičce na zádech
• přijímač vysílá v intervalech (15") polohová data na server
• uživatel si data zobrazuje pomocí internetového rozhraní, které záznamy o poloze promítá nad mapu
• data jsou přístupná on-line i off-line

Dodavatel technologie
• GPSSeuranta, Finsko
• tradice a zkušenost
• nepropracovanější webové rozhraní
• rozvinutá funkcionalita pro TV přenosy (replyto-live, grafika, animace...)
• bezproblémový a flexibilní výkon systému (servery běží stále naplno)
• snadná konfigurace

GPS přijímač/ GSM vysílač
• zdánlivě obtěžující, ale na světových akcích už běžný standard
• minimálně 10 min před použitím nechat ležet zapnuté pod širým nebem (nalezení satelitů)
• ČSOS disponuje 32 jednotkami a 40 vestami (unisize)
• SIM karty: mobilní data od O2

GSM pokrytí
• pro závod vyššího významu (TV přenos) vhodné prověřit pokrytí signálem O2
• při opravdu velkých akcích na slabém signálu by mohlo nastat i přetížení sítě a problémy s odesíláním dat na server
• jednotky mají buffer na 300 pozic – při znovunalezení signálu hned celý buffer odešlou na server -> data se zacelí
• (!) při vypnutí se buffer vymaže

Konfigurace závodu
• provede operátor ČSOS (zatím Radek Novotný)
• případná chybná nastavení lze operativně řešit i v terénu přes chytrý telefon
• http://www.tulospalvelu.fi/login

Praktické dopady do organizace závodu
jsou relativně malou zátěží...
před závodem
• prověřit pokrytí GSM (případně i GPS - městský sprint...)
• promyslet načasování zveřejnění trackingu v průběhu závodu s dopadem na harmonogram akce
• informovat o praktickém způsobu nasazení GPS v pokynech k závodu
• vyčlenit personál na obsluhu GPS úseku
• převzít materiál (jednotky, dobíječky a vesty)
• dodat data pro založení závodu na webu (seznam sledovaných a jejich startovní časy, mapy s tratěmi
při závodě
• zveřejnit seznam sledovaných závodníků
• zveřejnit odkaz na tracking na webu závodu
• nastartovat včas jednotky
• na startu přidělovat vesty a jednotky závodníkům (přesně podle čísel jednotek od operátora)
• v cíli sbírat vesty a jednotky
• jednotky vypnout
po závodě
• usušit a vyprat vestičky
• dobít jednotky
• předat materiál
štafety...
• nutné pro každý úsek založit zvláštní závod ("event")
• jednotky možné použít vícekrát (např. 1. a 3. úsek)
• dynamické přidělování podle průběhu závodu

Možnosti sledování
• klasický desktop webový prohlížeč
• mobilní zařízení (za odkaz nutné přidat parametr "?v=m")
• velkoplošná obrazovka nebo monitory v aréně
(!) od zadaného momentu zveřejnění závodu je jednoduché závod sledovat i na shromaždišti přes mobil - kritické místo!
+ závod lze zaheslovat
+ moment zveřejnění lze nastavit jako automatickou akci

Pokud závod z organizačních důvodů nelze pustit on-line, má to smysl?
Má! A velký. Tracking si lze prohlédout po závodě a pomocí simulovaných startů z libovolného místa porovnávat počínání jednotlivých závodníků. Takový výstup zdaleka není atraktivní jen pro sledované.

Bonusy
– možnost sledovat kde konkrétně se rozhodovalo o výsledku (divácký pohled)
– možnost studovat způsob závodění těch nejlepších a budovat si cit pro volbu postupu (tréninkový přínos)
– atraktivnější mediální obraz závodu dovnitř i ven
– adaptace naší špičky na závodění s trackingem

Koncepce nasazení na domácích závodech v roce 2015
• 1. priorita: MS MTBO (povinné, vl. operátor)
• 2. priorita: TV přenosy (povinné)
• 3. priorita: závody MČR (žádoucí)
• 4. priorita: kompromis mezi zájmy reprezentace OB, jiných sekcí ČSOS a nasazením na dalších domácích závodech
Variabilní náklady jsou téměř nulové.

 Systém máme proto, abychom ho používali


« zpět