Co nového v o-soutěžích

30.11.2016 Petr Klimpl

Co nového v o-soutěžích

Jako každý rok se připravují drobné změny v soutěžích sekce orientačního běhu. Co bude nového?

O víkendu jednala ve Šternberku soutěžní komise sekce OB, která přijala některé úpravy soutěží, které následně vzalo na vědomí vedení sekce OB s tím, že změny týkající se roku 2017 budou rozpracovány v Soutěžním řádu a Prováděcích předpisech k soutěžím sekce OB, vše s platností od 1. 2. 2017.
 

Novinky od roku 2017

M ČR ve sprintu
Byly schváleny principy soutěžního řádu M ČR ve sprintu. Dvoukolý dvoukolový sprint bude pouze pro kategorie D21 a H21, jednokolový sprint pro dorostenecké a juniorské kategorie, jednokolová bude i Veteraniáda ČR. Časová představa je taková, že dopoledne proběhne semifinále D21 a H21, následně jako hlavní dopolední závod Veteraniáda ČR. Odpoledne pak bude finále kategorií H21 a D21 (tam postoupí 32 mužů a 24 žen z dopoledního semifinále) a jednokolový šampionát kategorií D16, D18, D20, H16, H18 a H21. 
Principy práva startu v kategoriích D21 a H21 budou stejné jako na M ČR na klasické a krátké trati (reprezentanti, 200 nejlepších z rankingu, licence E a R, 5 závodníků z "minirankingu" a nejlepší zatím nepostupující z oblastního mistrovství). V kategoriích dorostu a juniorů budou moci startovat závodníci licence E, R či A a nejlepší zatím nepostupující z oblastního mistrovství.
 
M ČR sprintových štafet
Pořadí úseků na M ČR sprintových štafet bude D-H-H-D (zatím se běhalo D-H-D-H), důvodem je, aby bylo pořadí stejné jako je pořadí úseků na vrcholných světových akcích (MS, ME, Světový pohár). Druhou novinkou je, že bude vypsána kategorie DH21A, kde budou moci startovat štafety, které se nekvalifikují do M ČR (a stejně jako v M ČR ve sprintu při jednokolovém závodě se v konečných výsledcích zařadí za štafety, které dokončily závod v DH21).
 
Ranking
Od roku 2017 se bude do Rankingu počítat každému závodníkovi 8 nejlepších výsledků (doposud 10). I nadále nebude nijak korigován počet započítávaných výsledků ze sprintu a lesních disciplín.
 
Regulace startu cizích státních příslušníků na M ČR štafet
Ve štafetě (sprintové štafetě, družstvu) na M ČR bude moci startovat maximálně 1 sportovec cizí státní příslušnosti; sportovec cizí státní příslušnosti přitom musí být registrován nejpozději 2 měsíce před konáním M ČR a musí se do doby konání M ČR zúčastnit za posledních 12 měsíců alespoň 12 závodů sekce OB konaných před M ČR.
 
Český pohár štafet a Česká liga klubů
Opětovné došlo k rozdělení závodů zařazených do Českého poháru štafet a České ligy klubů na kategorie A, B, C. V roce 2017 jsou v kategorii A Mistrovství ČR štafet (a M ČR sprintových štafet a M ČR klubů), do kategorie C pak štafety Jarního poháru (18. 3. 2017) a Mistrovství Moravy (23. 4. 2017), ostatní pak jsou v kategorii B.
 
Ostatní
Byly projednány principy prováděcích předpisů na rok 2017 (počet započítavaných závodů do jednotlivých soutěží, atd.). Prováděcí pokyny k soutěžím budou zveřejněny v druhé polovině ledna 2017.
 
Kalendář závodů na rok 2017
Kalendář hlavních závodů sekce OB na rok 2017 najdete v IS ORIS. V tuto chvíli probíhá sestavení kalendáře dalších závodů zařazených do oficiálního kalendáře sekce OB na rok 2017. Oblasti mají nahlásit své závody soutěžní komisi do 5. 12. 2017, do stejného termínu mají potvrdit pořádání svých závodů i pořadatelé vícedenních závodů v roce 2017. Všechny oficiální závody sekce OB by měly být zadány v informačním systému ORIS do konce roku 2016.
 
 

Novinky od roku 2018

Rozdělení žebříčku B do 3 regionů
Od roku 2018 budou vypisovány žebříčky B ve 3 regionech (dosud byl žebříček B-Čechy a žebříček B-Morava). Důvodem je obrovský nárůst počtu závodníků v jednotlivých závodech žebříčku B v Čechách. Jako doposud se budou moci závodníci přihlásit do libovolného z těchto žebříčku B, není tedy striktní rozdělení oblastí do jednotlivých regionálních ŽB. Pořadatelé závodů budou ve 3 regionech - Morava, Čechy-východ a Čechy-západ, všechny regiony by měly mít své závody ve stejném termínu (vše bude upřesněno při vypsání 2. kola výběrového žřízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2018). A mělo by dojít i ke snížení počtu závodů, měly by být pouze tři dvojzávody (na Moravě navíc ještě Mistrovství Moravy). Tím se vytvoří termínový prostor pro více závodů v jednotlivých oblastech.
 
 
Podrobné informace o těchto, i o dalších sportovně technických věcech najdete v zápise z jednání soutěžní komise sekce OB.

« zpět