Metodická komise

Činnost komise

Komise zajišťuje přípravu a další vzdělávání trenérů a rozhodčích OB.

Důležité informace

Systém trenérů sekce OB

Systém rozhodčích sekce OB

Metodické dopisy

Přednášky ze seminářů a školení

Absolventské práce T2

 

Složení komise

Předseda komise  Kristýna Skyvová  skyvova@volny.cz
Člen  Adam Zitka  azitka@seznam.cz
Člen  Jiří Funda  j.funda@quick.cz
Člen  Roman Zbranek   roman.zbranek@gmail.com

 

Systém práce Metodické komise OB

a) Vedení sekce OB:

 • schvaluje předsedu a členy metodické komise sekce OB;
 • schvaluje systém vzdělávání rozhodčích a trenérů OB;
 • schvaluje pořádání seminářů;
 • schvaluje vydávání metodických dopisů a listů OB;
 • navrhuje P ČSOS otevření studia trenérů 1. třídy.

b) Náplň práce Metodické komise sekce OB:

 • vzdělávání trenérů;
 • vzdělávání rozhodčích (ve spolupráci se Skupinou rozhodčích soutěžní komise sekce OB);
 • vydání metodických materiálů přístupných široké OB veřejnosti;
 • získávání nových trenérů ve spolupráci s oddíly;
 • organizovat školení a semináře OB.

c) Náplň práce metodika svazu:

 • Metodická činnost (činnost provádí v koordinaci s ústředním trenérem mládeže)
  • připravuje kalendář semináře trenérů (2 x ročně), které zajišťuje organizačně
  • organizačně zajišťuje školení T2
  • koordinuje kalendář školení T3 v oblastech
  • organizačně zabezpečuje a řídí školení T2
  • obsahově naplňuje svazový web určený pro metodiku
  • připravuje roční plán metodické činnosti, zajišťuje organizačně jeho realizaci
 • Propagace ČSOS
  • připravuje a rozesílá tiskové zprávy z hlavních závodů ČSOS a vybraných mezinárodních akcí
  • připravuje a rozesílá tiskové zprávy z propagačních a náborových akcí ČSOS
  • připravuje a zveřejňuje aktuální tiskové zprávy na webu ČSOS
 • Sport pro všechny
  • koordinuje „Přebor škol“ – krajská finále ve všech krajích ČR a celostátní finále
  • koordinuje projekt „Areálů pevných kontrol“ – evidence, metodická pomoc, propagace, koordinace finančních toků
  • koordinuje projekt „Výukových map“ – evidence, propagace, koordinace finančních toků
  • koordinuje projekt „Dny orientace v přírodě“ – evidence, propagace, koordinace finančních toků
  • koordinuje projekt „OB do škol“ – evidence, propagace, řízení finále ligy škol v orientačním běhu, koordinace finančních toků
  • obsahově naplňuje svazový web určený pro „sport pro všechny“
 • Spolupracuje
  • s vedení svazu
  • s vedením sekce OB, LOB, MTBO a trail-O
  • se sekretariátem ČSOS
  • s kluby ČSOS
  • se závodníky a trenéry