Metodická komise

Činnost komise

Komise zajišťuje přípravu a další vzdělávání trenérů a rozhodčích OB.

Důležité informace

Systém trenérů sekce OB

Systém rozhodčích sekce OB

Metodika a rozvoj (samostatný web)

Složení komise

Předseda komise  Daniel Wolf  danwolf(zavinac)tur.cz
Člen  Kristýna Skyvová  skyvova(zavinac)volny.cz
Člen  Jan Picek  jpicek(zavinac)orientacnisporty.cz
Člen  Roman Zbranek   roman.zbranek(zavinac)gmail.com

Metodik sekce OB

Pavel Košárek pkosarek(zavinac)orientacnisporty.cz

Systém práce Metodické komise OB

a) Vedení sekce OB:

 • schvaluje předsedu a členy metodické komise sekce OB;
 • schvaluje systém vzdělávání rozhodčích a trenérů OB;
 • schvaluje pořádání seminářů;
 • schvaluje vydávání metodických dopisů a listů OB;
 • navrhuje P ČSOS otevření studia trenérů 1. třídy.

b) Náplň práce Metodické komise sekce OB:

 • vzdělávání trenérů;
 • vzdělávání rozhodčích (ve spolupráci se Skupinou rozhodčích soutěžní komise sekce OB);
 • vydání metodických materiálů přístupných široké OB veřejnosti;
 • získávání nových trenérů ve spolupráci s oddíly;
 • organizovat školení a semináře OB.

c) Náplň práce metodika svazu:

 • Metodická činnost (činnost provádí v koordinaci s ústředním trenérem mládeže)
  • připravuje kalendář semináře trenérů (2 x ročně), které zajišťuje organizačně
  • organizačně zajišťuje školení T2
  • koordinuje kalendář školení T3 v oblastech
  • organizačně zabezpečuje a řídí školení T2
  • obsahově naplňuje svazový web určený pro metodiku
  • připravuje roční plán metodické činnosti, zajišťuje organizačně jeho realizaci
 • Propagace ČSOS
  • připravuje a rozesílá tiskové zprávy z hlavních závodů ČSOS a vybraných mezinárodních akcí
  • připravuje a rozesílá tiskové zprávy z propagačních a náborových akcí ČSOS
  • připravuje a zveřejňuje aktuální tiskové zprávy na webu ČSOS
 • Sport pro všechny
  • koordinuje „Přebor škol“ – krajská finále ve všech krajích ČR a celostátní finále
  • koordinuje projekt „Areálů pevných kontrol“ – evidence, metodická pomoc, propagace, koordinace finančních toků
  • koordinuje projekt „Výukových map“ – evidence, propagace, koordinace finančních toků
  • koordinuje projekt „Dny orientace v přírodě“ – evidence, propagace, koordinace finančních toků
  • koordinuje projekt „OB do škol“ – evidence, propagace, řízení finále ligy škol v orientačním běhu, koordinace finančních toků
  • obsahově naplňuje svazový web určený pro „sport pro všechny“
 • Spolupracuje
  • s vedení svazu
  • s vedením sekce OB, LOB, MTBO a trail-O
  • se sekretariátem ČSOS
  • s kluby ČSOS
  • se závodníky a trenéry