Komise talentované mládeže

Činnost komise

zabezpečuje přípravu mládeže do dorosteneckého věku (TSM, SCM, dorostenecká reprezentace OB, akademie OB, spolupráce s oblastmi).

Důležité informace

Koncepce práce s talentovanou mládež

Stránky dorostu ČR 

 

Tréninková střediska mládeže

Název  Vedoucí trenér   Webové stránky
Haná   Petr Skyva  web
Ještědská oblast  Jan Picek  web
Jižní Morava  Libor Zřídkaveselý  web
Královéhradecko  Pavlína Chaloupská  web
Moravskoslezský kraj  Martin Kovařík   web 
Pardubicko a Vysočina  Jan Kaplan   web 
Praha a střední Čechy  Tomáš Landovský  web 
Valašsko  Marek Cahel  web 
Západní Čechy  Jan Michalec  web 

 

Složení komise

Předseda komise  Libor Slezák   slezak.libor@gmail.com
Člen   Josef Hubáček   pepino.hubacek@seznam.cz 
Člen  Petr Kozák  pk.kozak@tiscali.cz
Člen   Jiří Hlaváč  jiri1.hlavac@gmail.com
Člen   Eva Horčičková  evice99@gmail.com
Člen  Tomáš Landovský  tomland@seznam.cz
Člen  Jan Picek  jan.picek@mymaps.cz 
Člen  Martin Kovařík   mkove@seznam.cz 
Člen  Jana Valešová  valesova_jana@centrum.cz
Člen  Jan Zháňal  jan_zhanal@centrum.cz
Člen  Petr Skyva  petr.skyva@eso9.cz 
Člen  Zuzana Klimplová   zuzana.klimplova@gmail.com 
Člen  Marek Cahel   Mara.C@seznam.cz 
Člen   Libor Zřídkaveselý  zr@sky.cz
Člen  Filip Stárek  filipstarek@tjturnov.cz
Člen  Petr Klimpl  klimpl.petr@seznam.cz
Člen  Tomáš Janovský  tomas.janovsky@siemens.com

 

Systém práce s talentovanou mládeží OB

a) Výbor ČSOS:

 • schvaluje vyslání výpravy na MED;
 • schvaluje vedoucího výpravy na MED;
 • jmenuje ústředního trenéra mládeže;
 • projednává každoročně zprávu o práci s talentovanou mládeží.

b) Sekretariát ČSOB:

 • zajišťuje ekonomické služby, vyúčtování jednotlivých VT a akcí;
 • organizačně řídí ústředního trenéra mládeže OB;
 • sleduje čerpání schváleného rozpočtu pro talentovanou mádež;
 • zajišťuje (na základě podkladů od ústředního trenéra mládeže) výstupní informace o práci s talentovanou mládeží pro potřeby státních orgánů (MŠMT ČR, antidopingový výbor ČR), ČOV, ČUS, IOF apod.

c) Vedení sekce OB:

 • schvaluje koncepci práce s talentovanou mládeží OB;
 • projednává každoročně zprávu o práci s talentovanou mládeží.
 • schvaluje předsedu a členy komise talentované mládeže sekce OB;
 • navrhuje ústředního trenéra mládeže OB;
 • metodicky a obsahově řídí ústředního trenéra mládeže OB;
 • schvaluje počet účastníků na MED;
 • navrhuje vedoucího výpravy na MED.

d) Komise talentované mládeže sekce OB:

 • zpracovává koncepci práce s talentovanou mládeží OB;
 • připravuje každoročně zprávu o práci s talentovanou mládeží.
 • navrhuje ústředního trenéra mládeže OB;
 • oponuje plán práce s talentovanou mládeží zpracovaný ústředním trenérem mládeže;
 • oponuje nominační kriteria na MED a jiné mezinárodní akce;
 • schvaluje nominaci závodníků a relizačního týmu na MED a jiné mezinárodní akce;
 • připravuje metodiku srovnávacích testů mládeže;
 • schvaluje zařazení jednotlivých závodníků do TSM;
 • spolupracuje s Nadací OB (dle jejích požadavků) při přidělování grandů pro SCM a jejich vyhodnocování;
 • koordinuje činnost a metodicky pomáhá TSM;
 • koordinuje činnost a metodicky pomáhá SCM
 • koordinuje činnost a metodicky pomáhá SCD;
 • vyhodnocuje pro výbor ČSOS účelnost využití finančních prostředků poskytnutých ČSOB pro TSM;
 • spolupracuje se soutěžní komisí sekce OB při sestavování kalendáře hlavních závodů sekce OB;
 • metodicky spolupracuje s oblastmi v péči o talentovanou mládež

e) Ústřední trenér mládeže:

 • Přímá práce s talentovanou mládeží v sekci OB:
  • zpracovává plán práce s talentovanou mládeží v sekci OB;
  • soustavně sleduje dorosteneckou základnu ČSOS;
  • organizačně připravuje a řídí tři „akademie“ OB ročně (zimní, jarní, letní);
  • organizačně připravuje a řídí letní prázdninový výjezd dorostu do zahraničí;
  • navrhuje nominační kritéria na ME dorostu a jiné mezinárodní akce;
  • připravuje plán přípravy družstva na ME dorostu a odpovídá za jeho realizaci (včetně účasti na ME dorostu);
  • spolupracuje s relizačním týmem juniorské reprezantace OB při zajišťování výcvikových táborů a soustředění;
  • pro potřeby sekce OB a ČSOS připravuje zprávy a vyhodnocuje činnost spojenou s talentovanou mládeží.
 • Tréninková střediska mládeže:
  • metodicky řídí všechna TSM;
  • schvaluje plány činnosti a rozpočty jednotlivých TSM;
  • koordinuje a provádí kontrolu činnosti jednotlivých TSM v průběhu roku;
  • schvaluje zprávy o činnosti a čerpání rozpočtu jednotlivých TSM;
  • připravuje, řídí a vyhodnocuje STM (Sportovní testy mládeže);
  • koordinuje návrhy na zařazení či vyřazení závodníků v TSM;
  • připravuje pro sekci OB a ČSOS návrhy na využití přidělených finančních prostředků na činnost jednotlivých TSM;
  • obsahově naplňuje svazový web určený pro talentovanou mládež (informace o akcích, tréninkové podněty, vedení tréninkových záznamů).
 • Metodická činnost (veškerou činnost provádí v koordinaci s metodikem ČSOS, který je za tuto oblast zodpovědný):
  • metodicky řídí a připravuje program semináře trenérů (2 x ročně);
  • kontroluje a schvaluje náplň školení T3 v jednotlivých oblastech;
  • metodicky řídí a připravuje program školení T2;
  • obsahově naplňuje svazový web určený pro metodiku;
  • připravuje a spolurealizuje roční plán metodické činnosti;
 • Spolupracuje:
  • s vedení svazu;
  • s vedením sekce OB;
  • s komisí talentované mládeže sekce OB;
  • se sekretariátem ČSOS;
  • s kluby ČSOS;
  • s Nadací OB v oblasti přidělování grantů;
  • se závodníky a trenéry.

 

 • zpracovává plán práce s talentovanou mládeží OB;
 • zajišťuje konání akademií OB;
 • navrhuje nominační kritéria na MED a jiné mezinárodní akce;
 • navrhuje nominaci závodníků a relizačního týmu na MED a jiné mezinárodní akce;
 • zabezpečuje účast výběru dorostu ČR na MED a na jiných mezinárodních akcí včetně zajištění přípravy bezprostředně před těmito akcemi;
 • zajišťuje realizaci srovnávacích testů mládeže;
 • navrhuje zařazení jednotlivých závodníků do TSM;
 • schvaluje plány činnosti a rozpočty jednotlivých TSM;
 • kontroluje činnost jednotlivých TSM v průběhu roku;
 • schvaluje zprávy o činnosti a čerpání rozpočtu jednotlivých TSM;
 • spolupracuje s Nadací OB v oblasti přidělování grantů na činnost SCM a SCD;
 • spolupracuje s relizačním týmem juniorské reprezantace OB při zajišťování výcvikových táborů a soustředění;
 • ve spolupráci s metodickou komisí sekce OB metodicky řídí školení a semináře trenérů;
 • zajišťuje společně se sekretariátem potřebné výstupní informace pro potřeby MŠMT ČR, ČOV, ČUS a dalších.